Marie-Louise von Bergmann-Winberg

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Salman, K. , Shukur, G. & von Bergmann-Winberg, M. (2007). Comparison of Econometric Modelling of Demand for Domestic and International Tourism: Swedish Data. Current Issues in Tourism, vol. 10: 4, ss. 323-342.  

Böcker

Salman, A. K. , Shukur, G. & von Bergman-Winberg, M. (2004). Estimating domestic international tourism demand in the objective 6 region in Sweden: : A time seires analysis. Växjö : School of Management and Economics, Växjö Univ. (Working paper series / School of Management and Economics, Växjö University 2004 / 3).

von Bergmann-Winberg, M. (2001). Kommunernas internationaliserings- och integrationsprocesser : region- och nätverksbyggande i Finland. Stockholm : Fritzes

Kapitel i böcker, del av antologier

von Bergmann-Winberg, M. (2019). Risker för och kriser inom samhällskommunikation, medier och politiskt system - en historisk analys. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 97-114.

Petridou, E. , von Bergmann-Winberg, M. & Alebaki, M. (2018). Entrepreneurship in Times of Crisis : A Resilience Perspective on the Greek Wine Sector. I Governance and Political Entrepreneurship in Europe : Promoting Growth and Welfare in Times of Crisis. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. S. 207-227.

von Bergmann-Winberg, M. & von Friedrichs, Y. (2016). Political entrepreneurs, networking women entrepreneurs and business growth. I Political Entrepreneurship : Regional Growth and Entrepreneurial Diversity in Sweden. Edward Elgar Publishing. S. 124-148.  

von Bergmann-Winberg, M. (2014). Social and political entrepreneurship : ways and means to develop sparsely populated regions?. I Social entrepreneurship : leveraging economic, political and cultural dimensions. Springer. S. 309-324.

von Bergmann-Winberg, M. & Wihlborg, E. (2011). Inledning. Entreprenörer i politikens gränsland och nätverk. I Politikens entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Liber. S. 5-18.

von Bergmann-Winberg, M. (2011). Politiskt entreprenörskap - ett nytt fenomen på den samhällsvetenskapliga arenan?. I Politiskt entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Liber. S. 20-43.

von Bergmann-Winberg, M. (2010). Politiskt entreprenörskap - ett nytt fenomen på den samhällsvetenskapliga arenan?. I Bergslagen i globaliseringens tidevarv. Stockholm : Axel och Margaret Ax:son Johnssons stiftelse för allmännyttiga ändamål (Från järnbruk till hjärnkraft).

von Bergmann-Winberg, M. (2010). Vad menas med flernivåstyrning?. I Flernivåstyrning : Framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten. Stockholm : Sveriges kommuner och landsting. S. 8-29.  

von Bergmann-Winberg, M. (2008). Schweden im Umbruch: Endgültige Vorschläge zur Regionenreform. I Jahrbuch des Föderalismus 2008 : Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft. S. 393-406.

von Bergmann-Winberg, M. (2005). Regionalisierung in Schweden : Probleme der Übertragung von lokalen und zentralen Aufgaben auf die regionale Ebene. I Jahrbuch des Föderalismus : Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft. S. 440-457.

von Bergmann-Winberg, M. (2004). Kan den sociala ekonomin rädda välfärden?. I Arbetsliv och samhällsförändringar,. Lund : Studentlitteratur. S. 299-312.

von Bergmann-Winberg, M. (2003). Attraktivitet och samverkan på lokal nivå - tillväxtbyn Trångsviken i jämförelse med Bispgården, Åseda och Gnosjö. I Relationsbyggande för ekonomisk utveckling : Från idéer om eknomisk utveckling till lokalt utvecklinsarbete in Norrlands inland. (Arbetsliv i omvandling). S. 67-88.

von Bergmann-Winberg, M. (2003). Konceptet nätverkshögskola : Flercampus universitet - möjligheter och hinder.. I Sveriges nästa universitet : Mitthögskolans första 10 år. Östersund : Mitthögskolan. S. 208-.

von Bergmann-winberg, M. (2003). Learning by doing : Die Institutionalisierung von Regionen in einheitsstaatlichen Schweden. I Tübinger Jahrbuch des Föderalismus : Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft. S. 245-259.

von Bergmann-Winberg, M. (2003). Utveckling av innovativa småföretagsnätverk i form av konsortier. : Fallstudien Trångsviken i en rural tillväxtby. I Relationsbyggande för ekonomisk utveckling : från idéer om ekonomisk utveckling till lokalt utvecklingsarbete i Norrlands inland. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbetsliv i omvandling). S. 67-87.

Torgersen, H. , von Bergmann-Winberg, M. & Fjæstad, B. (2002). Promise, problems and proxies : Twenty-five years of debate and regulation in Europe. I Biotechnology : The making of av global controversy. Cambridge : Cambridge University Press. S. 21-94.

von Bergmann-Winberg, M. (2001). Den sociala ekonomin - kejsarens nya kläder eller en regional utvecklingsmotor. I Riv ner Bygg nytt : en debattbok om samhällsstrukturer vid vägskäl. Söderhamn : Tjänsteforum. S. 316-.

Fjæstad, B. , Öhman, S. , Olofsson, A. , von Bergmann-Winberg, M. & Seger, N. (2001). Sweden, the lid is on, but for how long?. I Biotechnology 1996-2000 : The years of controversy. London : Science Museum. S. 267-281.

Fjæstad, B. , Öhman (Olsson), S. , Olofsson, A. & von Bergmann-Winberg, M. (1998). National profile: Sweden. I Biotechnology in the public sphere : A European sourcebook. London : Science Museum. S. 130-143.

Konferensbidrag

von Bergman-Winberg, M. (2007). The Institutionalisation of Regions and the Redefinition of Regional Authority and Regional Competencies in the Nordic Countries : Regional Studies Association. Regions in Focus Conference, Lisbon 2-5 April 2007.

von Bergmann-Winberg, M. (2005). Reconstructing the regional level in Sweden and Finland. I NOPSA 2005 (Nordic Political Science Association).

von Bergmann-Winberg, M. & Sandberg, K. W. (2002). Entreprenörskap via IT för glesbygden? : Sundsvall42. I Dokumentation. 15-17 oktober 2002. Sundsvall : . S. 155-

Salman, K. & von Bergmann-Winberg, M. (2002). Modelling the Tourism Domestic Demand to the Area No. 6 in Sweden. : the 11th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research conference.

von Bergmann-Winberg, M. & Sandberg, K. W. (2002). Några aspekter på tillväxtfaktorer, nätverk och vinnande kluster inom framgångsrika regioner - en jämförande studie. : Nationella tillväxtkonferensen. Forskarmöte om tillväxt, Piteå 23-24 april 2002..

von Bergmann-Winberg, M. (2001). Public and Third Sector in Welfare Service Production in Sweden - In terms of Supplement or Partnership. : International Research Conference on Co-ops and Social Enterprizes. Gävle 7-9/6 2001.

von Bergmann-Winberg, M. & Sätre Åhlander, A. (2001). The New Interpretation of the Swedish Model of Social Economy. : CIRIEC Transversal Group. Paris, 9/10 2001.

Rapporter

von Bergmann-Winberg, M. & Nordtug, J. (2006). Municipality Branding : Cooperation and development in Steinkjer, Sollefteå, Akureyri and Sortland. Steinkjer : Trøndelag forskning og utvikling (Notat / Trøndelag forskning og utvikling 2006:4).

von Bergmann-Winberg, M. & Sätre Åhlander, A. (2002). The new interpretetaion of the Swedish model in Plural Economy and Socio-economic Regulation.. Liége : CIRIEC

Samlingsverk (redaktör)

von Bergmann-Winberg, M. (ed.) & Wihlborg, E. (ed.) (2011). Politikens entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Malmö : Liber

von Bergmann-Winberg, M. (ed.) & Tallberg, P. (ed.) (2010). Flernivåstyrning : Framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten. Hässleholm : Sveriges kommuner och landsting

von Bergmann-Winberg, M. (ed.) & Enjolras, B. (ed.) (2002). Plural Economy and Socio-economic Regulation.. Liége, Belgium : International Centre of Research and Information on the Public and Cooperative Economy (CIRIEC)

Sidan uppdaterades 2023-09-21