Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

Publications

Reports

Wåger, S. & Wall-Reinius, S. (2018). Sammanhållen kommunikation för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö.  

The page was updated 8/26/2022