Jenny Zimmerman

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

Research projects

Current

Hydrogen gas and crayfish

Publications

Articles in journals

Zimmerman, J. K. M. (2020). Att sätta ut signalkräftor i Ljungan är ingen garanti för kräftfiske. Sundsvalls tidning, vol. 08: 19

Zimmerman, J. K. M. (2012). Local engagement was a prerequisite for the comeback of the Noble crayfish (Astacus astacus) in the River Ljungan. Crayfish News, vol. 34: 1-2, pp. 11-12.

Zimmerman, J. K. M. & Palo, R. T. (2012). Time series analysis of climate-related factors and their impact on a red-listed noble crayfish population in northern Sweden. Freshwater Biology, vol. 57: 5, pp. 1031-1041.  

Zimmerman, J. K. M. & Palo, T. R. (2011). Reliability of catch per unit effort (CPUE) for evaluation of reintroduction programs – A comparison of mark-recapture method with standardized trapping. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, : 401, pp. Art no. 7    

Zimmerman, J. & Palo, T. (2010). Influence of water regulation and water flow on Noble crayfish (Astacus astacus) catch yield in Ljungan a Northern Swedish River after building of a power plant. Freshwater Crayfish, vol. 17, pp. 141-144.

Conference papers

Zimmerman, J. K. M. , Wickenberg, L. & Jonasson, J. (2023). Bullseye - En ämnesintegrerad undervisningsmetod för rapportskrivande på ingenjörsprogram. Paper presented at the Litteracitet och lärande i högre utbildning, Sundsvall, 26-27 September, 2023

Zimmerman, J. K. M. (2023). Superbyråkratens metod för examination av skriftliga inlämningsuppgifter – En hjälp för studenter att utveckla sitt skrivande?. Paper presented at the Litteracitet och lärande i högre utbildning, Sundsvall, 26-27 September, 2023

Håkansson Lindqvist, M. , Zimmerman, J. K. M. , Gladh, C. , Olofsson, M. & Mattsson, M. (2022). Sustainability in Mid Sweden University everyday life (HIMUV) : Project design and preliminary results to date.. Paper presented at the Education with Sustainability konferens, Sligo, Ireland, 15-17th August, 2022

Zimmerman, J. K. M. , Grönlund, E. & van den Brink, P. (2019). Is Astacology Environmental Science?. In Book of abstracts. : IAA Gotland 2019 Crayfish Conference.

Zimmerman, J. K. M. (2013). Vattenkraften - hot eller möjlighet för flodkräftan?. Paper presented at the Nationell Kräftkonferens, 27-28 november 2013, Jönköping

Stage, J. & Zimmerman, J. (2012). Crayfish management in the Ljungan river : Managing with shocks. Paper presented at the 19th Ulvön Conference on Environmental Economics

Stage, J. & Zimmerman, J. K. M. (2012). Crayfish management in the Ljungan river: Managing with shocks. In Visible Possibilities: The Economics of Sustainable Fisheries, Aquaculture and Seafood Trade : Proceedings of the Sixteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade, July 16-20, Dar es Salaam, Tanzania.  

Zimmerman, J. K. M. (2012). LOCAL ENGAGEMENT - A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL REINTRODUCTION. Paper presented at the International Association of Astacology (IAA), 19th Symposium, August 26 – 31, 2012, Innsbruck, Austria

Zimmerman, J. K. M. (2012). Lokalt engagemang – en förutsättning för lyckad restaurering. Paper presented at the Vattendagarna 2012, Jönköping, 23-25 oktober 2012

Zimmerman, J. K. M. & Palo, R. T. (2012). WHERE SHOULD YOU PUT THE CRAYFISH - DOES THE ACTUAL REINTRODUCTION SITE MATTER?. Paper presented at the International Association of Astacology (IAA), 19th Symposium, August 26 – 31, 2012, Innsbruck, Austria

Zimmerman, J. K. M. & Palo, T. R. (2010). Do global cimate or local weather influence influence crayfish catches in the river Ljunjan in Sweden?. In 18th IAA Symposia, Program and  abstracts.. pp. 35--35.

Zimmerman, J. K. M. & Palo, T. R. (2010). Reliability of catch per unit effort (CPUE) for evaluation of reintroduction programs – A comparison of mark-recapture method with standardized trapping. In European Crayfish food, Flagships and Ecosystem Services.. pp. 28--29.

Zimmerman, J. & Palo, T. (2008). Influence of water regulation and water flow on noble crayfish (Astacus astacus) catch in the River Ljungan, Sweden. In International association of Astacology, IAA18 konferens in Kuopio, August 2008... pp. 141--144.

Zimmerman, J. K. M. & Palo, T. R. (2007). The decline and extinction of Noble crayfish in the river Ljungan, Mid-Sweden. : A case of non-sustainable harvest. In 92nd ESA/SER Joint Meeting, San Jose 5-10 August 2007.

Doctoral theses

Zimmerman, J. K. M. (2012). Noble Crayfish (Astacus astacus) in a Changing World : Implications for Management. Dis. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 126)  

Other

Zimmerman, J. K. M. (2010). Kräftkokbok - om konsten att sköta ett kräftvatten.  

Manuscripts

Zimmerman, J. K. M. Body growth of noble crayfish (Astacus astacus) after reintroduction to a northern river (Ljungan, Sweden).

Reports

Zimmerman, J. K. M. (2011). Slutrapport Förstudie för Älvens Hus : Ett LEADER-projekt i samarbete med Mittuniversitetet, Ånge kommun, 16 lokala fiskevårdsområden och en entreprenör.  

Zimmerman, J. K. M. (2009). Conditions for sustainable crayfish populations in northern Sweden.  

The page was updated 5/7/2021