Under vfu-perioden är uppgifterna varierade och vi studenter får en god inblick i en lärares vardag.

The page was updated 9/27/2021