Lediga anställningar

Spara favorit Skriv ut

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Projektledare MIUN 2017/1433 Sundsvall 170726
Universitetslektor i engelska MIUN 2017/1288 Sundsvall 171015
Postdoktor inom Inbyggda IOT system MIUN 2017/1420 Sundsvall 170831
Biträdande universitetslektor i analytisk kemi MIUN 2017/991 Sundsvall 170815
Två universitetslektorer i omvårdnad MIUN 2017/1114 Östersund 171030
Professor i psykologi MIUN 2017/1088 Östersund 171030
Professor i pedagogik MIUN 2017/1087 Sundsvall 171015
Två universitetslektorer i omvårdnad MIUN 2017/1114 Sundsvall 171030
Universitetslektor i historia med inriktning mot ämnesdidaktik MIUN 2017/1085 Sundsvall 170915
Universitetslektor i svenska som andraspråk MIUN 2017/1086 Sundsvall 170915
Universitetsadjunkt i klinisk psykologi MIUN 2017/1151 Östersund 170915
Universitetsadjunkt i klinisk psykologi (50%) MIUN 2017/1089 Östersund 170915
Doktorand i Elektronik MIUN 2017/1355 Sundsvall 170831
Universitetsadjunkt i Datateknik, vikariat MIUN 2017/1332 Östersund 170813
Postdoktor inom Energy Harvesting för inbyggda sensorsystem MIUN 2017/1353 Sundsvall 170831
Postdoktor inom kraftelektronik MIUN 2017/1311 Sundsvall 170831
Universitetsadjunkt i byggnadsteknik MIUN 2017/1329 Östersund 170815
Doktorand i Biologi MIUN 2017/1337 Sundsvall 170815
Biträdande universitetslektor i elektronik MIUN 2017/992 Sundsvall 170726
Doktorand i hälsovetenskap MIUN 2017/1093 Östersund 170731
Universitetsadjunkt i Informatik, vikariat, MIUN 2017/1328 Östersund 170813
Kommunikatör MIUN 2017/1324 Sundsvall 170730
Kommunikatör MIUN 2017/ 1325 Östersund 170730
Universitetsadjunkt i kvalitetsteknik MIUN 2017/1235 Östersund 170811
Universitetslektor/Universitetsadjunkt i omvårdnad MIUN 2017/1225 Sundsvall 170731
Universitetslektor i engelska MIUN 2017/1222 Sundsvall 170811

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna