Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Vill du få ett e-postmedelande när det kommer en ny ledig tjänst på Mittuniversitet?
Här kan du prenumerera på våra lediga anställningar. Du får då ett brev när vi annonserar ut en ny tjänst

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Arkivarie MIUN 2019/389 Sundsvall 190312
Arkivarie MIUN 2019/389 Östersund 190312
Doktorand i omvårdnad, inriktning vardagsetik i hemsjukvård MIUN 2019/425 Sundsvall 190317
Doktorand i omvårdnad, inriktning vardagsetik i hemsjukvård MIUN 2019/425 Östersund 190317
Biträdande lektor i fysikalisk kemi, inrikning yt- och kolloidkemi MIUN 2018/1864 Sundsvall 190313
Forskningsingenjör inom Inbyggda IoT system MIUN 2019/402 Sundsvall 190312
Biträdande lektor i kraftelektronik MIUN 2018/1017 Sundsvall 190312
Handläggare MIUN 2019/396 Sundsvall 190310
Handläggare MIUN 2019/396 Östersund 190310
Gästforskare inom området e-lärande MIUN 2019/349 Östersund 190227
Testledare MIUN 2019/347 Östersund 190307
Doktrand i organisk kemi MIUN 2019/304 Sundsvall 190306
Applikationsutvecklare MIUN 2019/326 Östersund 190226
Universitetsadjunkt i ämnet Grafisk design MIUN 2019/291 Sundsvall 190220
Postdoktor i socialt arbete MIUN 2019/283 Östersund 190303
Forskningsingenjör inom Kraftelektronik MIUN 2019/215 Sundsvall 190227
Universitetslektor i psykologi MIUN 2018/2410 Östersund 190303
Universitetslektor i kriminologi MIUN 2018/1874 Östersund 190317
Universitetslektor i kriminologi MIUN 2018/1874 Sundsvall 190317

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna