Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Skrivhandledare MIUN2018/685 Östersund 180330
Skrivhandledare MIUN 2018/684 Sundsvall 180413
Postdoktor i beräkningsfysik MIUN 2018/647 Sundsvall 180408
Projektassistent i kemiteknik inom området för bioenergi Miun 2018/641 Sundsvall 180328
Schemaadministratör MIUN 2018/534 Sundsvall 180323
Universitetslektor i omvårdnad, kliniskt lektorat MIUN 2018/160 Sundsvall 180331
Universitetslektor i omvårdnad MIUN 2018/159 Östersund 180331
Universitetslektor i omvårdnad MIUN 2018/158 Sundsvall 180331
Professor i engelska med inriktning litteraturvetenskap MIUN 2018/216 Sundsvall 180415

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna