Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Supporttekniker MIUN 2017/2032 Östersund 171110
Universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap MIUN 2017/2022 Sundsvall 171116
Prestationsingenjör MIUN 2017/1984 Östersund 171117
Tentamensvakter MIUN 2017/1957 Sundsvall 171115
HR-specialist MIUN 2017/1993 Sundsvall 171109
HR-specialist MIUN 2017/1992 Sundsvall 171109
HR-specialist MIUN 2017/1991 Sundsvall 171109
HR-specialist MIUN 2017/1993 Östersund 171109
HR-specialist MIUN 2017/1992 Östersund 171109
HR-specialist MIUN 2017/1991 Östersund 171109
Doktorand i sociologi MIUN 2017/1956 Östersund 171105
Universitetsadjunkt i datateknik MIUN 2017/1752 Östersund 171027
Handledare för pedagogiskt stöd MIUN 2017/1884 Östersund 171101
Unversitetsadjunkt i juridik MIUN 2017/1761 Östersund 171026
Universitetslektor/Universitetsadjunkt i nationalekonomi, vikariat MIUN 2017/1854 Sundsvall 171025
Universitetslektor/Universitetsadjunkt i nationalekonomi, vikariat MIUN 2017/1854 Östersund 171025
Universitetslektor i religionsvetenskap 50 % MIUN 2017/801 Sundsvall 171031
Doktorand i omvårdnad med inriktning psyktriatisk omvårdnad MIUN 2017/1798 Sundsvall 171022
Doktorand i omvårdnad med inriktning medicinsk omvårdnad MIUN 2017/1797 Östersund 171022
Universitetsadjunkt i socialt arbete,vikariat MIUN 2017/1838 Östersund 171023
Doktorand i kvalitetsteknik i samarbete med omvårdnad MIUN 2017/1689 Östersund 171029
Universitetslektor i svenska som andraspråk MIUN 2017/1086 Sundsvall 171029
Två universitetslektorer i omvårdnad MIUN 2017/1114 Östersund 171030
Professor i psykologi MIUN 2017/1088 Östersund 171030
Två universitetslektorer i omvårdnad MIUN 2017/1114 Sundsvall 171030

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna