Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Universitetslektor i biologi med inriktning didaktik MIUN 2017/1736 Sundsvall 180114
Universitetslektor i naturvetenskapens didaktik MIUN 2017/1735 Sundsvall 180114
Universitetslektor i sociologi MIUN 2017/2207 Sundsvall 180112
Universitetsadjunkt i psykologi MIUN 2017/2416 Östersund 171227
Universitetsadjunkt i statsvetenskap, inriktning offentlig förvaltning MIUN 2017/2093 Östersund 180107
Forskare i turismvetenskap, 70 % MIUN 2017/2401 Östersund 180115
Universitetsadjunkt i kriminologi MIUN 2017/2376 Sundsvall 171228
Forskningsassistent i kriminologi MIUN 2017/2377 Sundsvall 171228
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning medieutveckling MIUN 2017/2069 Sundsvall 180209
Universitetsadjunkt i sociologi, tidsbegränsad anställning 6 månader MIUN 2017/2348 Östersund 171221
Vikarierande universitetslektor i engelska, 50 % MIUN 2017/2338 Sundsvall 171219
Projektassistent i turismvetenskap, vikariat 35 % MIUN 2017/2339 Östersund 171222
Universitetslektor i historia, vikariat 80 % MIUN 2017/2206 Sundsvall 171228
Forskare – 360-video, AR och kvalitetsutvärdering MIUN 2017/2272 Sundsvall 171221
Forskare i inbyggda sensorsystem MIUN 2017/2243 Sundsvall 171217
Universitetsadjunkt i Möbel- och byggnadshantverk, inriktning tapetsering MIUN 2017/2244 Kramfors 171231
Doktorand i Statsvetenskap MIUN 2017/2235 Östersund eller Sundsvall 171216
Doktorand i Statsvetenskap MIUN 2017/2235 Östersund eller Sundsvall 171216
Postdoktor MIUN 2017/2169 Sundsvall 171231
Postdoktor MIUN 2017/2168 Sundsvall 171231
Universitetslektor/Universitetslektorer i pedagogik MIUN 2017/1857 Sundsvall 180131
Professor i företagsekonomi MIUN 2017/1855 Sundsvall 171231

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna