Som medarbetare på Mittuniversitetet kan du ta del av en rad förmåner. Här ser du de vanligaste.

Styrketräning

Arbetstid

Arbetstiden och dess förläggning skiljer sig åt mellan olika personalkategorier. Lärare har årsarbetstid medan administrativ och teknisk personal ofta har flextid. 

Flextid

För administrativ och teknisk personal finns ett lokalt kollektivavtal om flextid. Flexibel arbetstid innebär att du som anställd själv kan välja förläggning av arbetstiden inom flexramen och utifrån verksamhetens behov. 

Semester 

Alla anställda har rätt till vila och rekreation under en längre sammanhängande period under året. Som medarbetare har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

  • 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagars semester per år från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år. 

Föräldrapenningtillägg

Som anställd vid Mittuniversitetet har du rätt till ett föräldrapenningtillägg för högst 360 dagar per barn. Tillägget är 10 procent av kalenderdagslönen upp till basbeloppstaket. 

Friskvård

På Mittuniversitetet har du möjlighet till friskvårdsaktivitet på arbetstid med en timme per vecka vid heltidsanställning eller proportionellt till sin tjänstgöringsgrad. Du kan även få ersättning för din friskvårdsaktivitet med högst 2500 kr för ett kalenderår. Friskvårdsersättningen är i proportion till anställningstiden under kalenderåret. En del träningscenter erbjuder universitetsanställda rabatterade priser på sina träningskort.  

Sjukvård och läkemedel

Som medarbetare har du rätt att vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök. Du kan få ersättning för en del av kostnaden för besök hos läkare, sjukgymnast eller vid sjukhusvistelse. Har du fått receptbelagd medicin kan du även få ersättning för denna. Alla anställda omfattas av företagshälsovård vad gäller arbetsrelaterade besvär.

Tjänstepension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension och sjukpension om du blir långvarigt sjuk. 

Löneväxling

Vi ger dig möjlighet att på ett förmånligt sätt spara till kommande pension genom att till exempel avsätta värdet av sparade semesterdagar till din kommande pension. Du kan också göra pensionsavsättningar löpande genom bruttolöneavdrag varje månad.

Försäkring

Som anställd på Mittuniversitetet omfattas du av flera olika försäkringar: 

  • Arbetsskadeförsäkring: omfattar skada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.
  • Tjänstereseförsäkring: Mittuniversitetet har tillgång till två olika former av tjänstereseförsäkringar, dels vid bokning som är gjord hos resebyrån och dels via den statliga tjänstereseförsäkringen hos Kammarkollegiet. 
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL): I din anställning omfattas du av en tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd.  
  • Efterlevandepension: Om du dör när du är statligt anställd har din familj rätt att få pengar. Det kallas efterlevandepension. Den kan du inte ta bort och den påverkar inte din tjänstepension.