Vill du få ett e-postmedelande när det kommer en ny ledig tjänst på Mittuniversitet?

Prenumerera på våra lediga anställningar

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Mittuniversitets anställningsordning