Är du i behov av att hyra lokal för konferens, frukostseminarier, brainstormingsmöten, inspirationsdagar och andra evenemang för slutna grupper erbjuder lokalerna på Mittuniversitetets campus (Sundsvall, Östersund) en inspirerande miljö.

Sidan uppdaterades 2024-02-12