Campuskarta Östersund

Spara favorit 1 feb februari 2019
 Camuskarta Östersund
Karta över Campus Östersund.

Parkeringsplatser är markerade med ett rött P på kartan

 

 

 

Husöversikt

Hus A
Avdelning för infrastruktur (IT-funktionen)
Ekonomiavdelningen
HR-avdelning
Universitetsledningens stab

Hus B
Fakultetskansliet för humanvetenskap
Kommunikationsavdelningen
Prorektor

Hus D
Hälsovetenskap
Mittuniversitetets idrottsakademi
Nationellt Vintersportcentrum

Hus E
Avdelningen för infrastruktur (fastigheter)
Avdelningen för studieadministration

Hus F
Bildkonferens
Undervisningslokaler

Hus G
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (IRO - International Relations Office)
Bibliotek/Lärande- och resurscentrum
Reception/Servicecenter
Restaurang Cultum
Studenthälsan
Student- och universitetsservice
Vaktmästeri

Hus I
Studenternas Hus
Studentkåren 

Hus  J
Exercishuset

Hus L
Omvårdnad
Socialt arbete
Undervisningslokaler

Hus P
Ekonomivetenskap och juridik
Hälsovetenskap
Risk and Crisis Research Centre
Samhällsvetenskap
Turismforskningsinstitutet ETOUR
Turismvetenskap och geografi
PPU-labbet
Psykologi
Psykologimottagning

Hus Q
Data- och systemvetenskap
Ekoteknik och hållbart byggande
Kvalitets- och maskinteknik
Laboratoriet för additiv tillverkning
Sports Tech Research centre
Sportteknologi
Textillaboratoriet
Vindtunnel

Hus U
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (samverkan)