Karta1_områdekartan OSD 2019.jpg
Karta över Campus Östersund.

Parkeringsplatser är markerade med ett rött P på kartan

 

Husöversikt

Hus A
Avdelningen för infrastruktur (IT-funktionen)
Ekonomiavdelningen
HR-avdelning

Hus B
Kommunikationsavdelningen
Prorektor
Universitetsledningens stab

Hus D
Hälsovetenskap
Mittuniversitetets idrottsakademi
Nationellt Vintersportcentrum

Hus E
Avdelningen för infrastruktur (fastigheter)
Avdelningen för studieadministration

Hus F
Bildkonferens
Undervisningslokaler

Hus G
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (IRO - International Relations Office)
Universitetsbiblioteket och studentstöd
Reception/Servicecenter
Restaurang Cultum
Studenthälsan
Vaktmästeri

Hus I
Studenternas Hus
Studentkåren 

Hus  J
Exercishuset

Hus K
Ekonomivetenskap, geografi, juridik och turismvetenskap
Omvårdnad
Turismforskningsinstitutet ETOUR

Hus O
Undervisningslokaler

Hus P
Fakultetskansliet för humanvetenskap
Hälsovetenskap
Humaniora och samhällsvetenskap
PPU-labbet
Psykologi och socialt arbete
Psykologimottagning
Risk and Crisis Research Centre

Hus Q
Data- och systemvetenskap
Ekoteknik och hållbart byggande
Kvalitets- och maskinteknik
Laboratoriet för additiv tillverkning
Matematik och ämnesdidaktik
Sports Tech Research centre
Sportteknologi
Textillaboratoriet
Vindtunnel

Hus U
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (samverkan)