Kolla in Campus Östersund

Husöversikt

Hus A
Ekonomiavdelning
It-avdelning
HR-avdelning
Universitetsledningens stab

Hus B
Prorektor
Fakultetskansliet för humanvetenskap
Kommunikationsavdelningen
Universitetsledning

Hus D
Skid- och skidskytteuniversitetet
Nationellt Vintersportcentrum
Avdelningen för hälsovetenskap

Hus E
Campusservice
Avdelningen för studieadministration

Hus F
Bildkonferens
Undervisningslokaler

Hus G
Bibliotek/Lärande- och resurscentrum
Student- och universitetsservice
Reception
Restaurang Cultum
Vaktmästeri
Studenthälsan

Hus I
Studentkåren i Östersund
Studenternas Hus
Oscars Mat & Pub

Hus  J
Exercishuset

Hus K
Prototypverkstad

Hus L
Avdelningen för omvårdnad
Avdelningen för socialt arbete

Hus P
Avdelningen för hälsovetenskap
Avdelningen för samhällsvetenskap
Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Avdelningen för psykologi
Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Risk and Crisis Research Centre
Turismforskningsinstitutet ETOUR
Psykologimottagning
PPU-labbet

Hus Q
Avdelningen för data- och systemvetenskap
Avdelningen för för ekoteknik och hållbart byggande
Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik
Sportteknologi
Laboratoriet för additiv tillverkning
Texttillaboratoriet
Idrottsvetenskapens träningsverkstad

Hus U
Samverkansavdelningen