Campuskarta Sundsvall

Spara favorit 20 sep september 2019
.

Husöversikt

A Grönborg
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (samverkan) 
Kommunikationsavdelningen
Rektor
Restaurang
Studentkåren 
Universitetsledningens stab


Undervisningslokaler

D
Hälsovetenskap
Omvårdnad
Utbildningsvetenskap 

E
Avdelningen för studieadministration
Fakultetskansliet för humanvetenskap
Matematik och ämnesdidaktik
Registrator 

F
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (Regionalt utvecklingsnätverk, RUN) 
Avdelningen för studieadministration (antagning)
Matematik och ämnesdidaktik

J
DEMICOM
Fakultetskansliet för naturvetenskap, teknik och medier
HR-avdelningen
Medie- och kommunikationsvetenskap 

K
Ekonomiavdelningen

L
CER – Centrum för forkning om ekonomiska relationer 
Ekonomivetenskap och juridik
Informationssystem och -teknologi

M
Fakultetskansliet för humanvetenskap
Humaniora
Samhällsvetenskap

N
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (IRO - International Relations Office)
Reception/Servicecenter
Restaurang
Student- och universitetsservice
Universitetsbibliotek 

O
Avdelningen för infrastruktur (IT) 
Vaktmästeri 

P
Återvinningsstation 

R
Design

S
Elektronikkonstruktion
FSCN
Kemiteknik
Naturvetenskap 
STC 

T
Materialtekniskt laboratorium