Husöversikt

A Grönborg
Kommunikationsavdelningen
Rektor
Samverkansavdelningen
Studentkåren
Universitetsledningens kansli
Restaurang 


Undervisningslokaler

D
Hälsovetenskap
Omvårdnad
Utbildningsvetenskap 

E
Avdelningen för studieadministration
Fakultetskansliet för humanvetenskap
Registrator 
Ämnesdidaktik och matematik 

F
Antagningsavdelningen
Regionalt utvecklingsnätverk
Ämnesdidaktik och matematik 

J
Fakultetskansliet för naturvetenskap, teknik och medier
Medie- och kommunikationsvetenskap 
DEMICOM 
HR-avdelningen

K
Ekonomiavdelningen

L
Ekonomivetenskap och juridik
Informationssystem och -teknologi
CER – Centrum för ekonomiska relationer 

M
Humaniora
Samhällsvetenskap

N
Servicecenter
Student- och universitetsservice
Universitetsbibliotek
Restaurang 

O
IT-avdelningen
Vaktmästeri 

P
Återvinningsstation 

R
Design

S
Elektronikkonstruktion
Kemiteknik
Naturvetenskap
FSCN
STC 

T
Materialtekniskt laboratorium