Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för vår webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för Mittuniversitetet

Vi strävar efter att Mittuniversitetets webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. 

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparpubliceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

 

Skript

Webbplatsen använder javascript för att förbättra användarupplevelsen (vid t ex enklare animeringar). Viktiga funktioner ska fungera även utan javascript påslaget.

Lyssna på innehållet

Du kan få information på webbplatsen uppläst utan att du själv behöver installera några egna program på din dator. För att lyssna på sidorna klickar du på den Lyssna-länk som ligger i anslutning till rubriken på de flesta sidor.

Verktyget markerar var på sidan den läser, vilket underlättar även för personer med exempelvis dyslexi.

Du kan styra läsningen genom att pausa, stoppa eller justera volymen. För att stänga spelaren klicka på krysset till höger. 

Om du bara vill ha en viss del av texten uppläst, kan du markera den delen av texten, och klicka på lyssnasymbolen som visas.

 

Frågor om och synpunkter på miun.se

Frågor om webbplatsens funktioner och tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter tas tacksamt emot  på e-postadress webb@miun.se om

Rapportera tillgänglighetsproblem

Orsak till rapporteringen (frivilligt)

Kontakt

Bengt Nilsson

Webkoordinator|Web Coordinator

010-142 79 71