Det här dokumentet beskriver hur miun.se med tillhörande webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att Mittuniversitetets webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från miun.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på:

eller fylla i formuläret som ligger längst ner på denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)  har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt ut förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service d.v.s nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar:

 • Länkar har inte alltid beskrivande namn
 • Iframe element kräver ett attribut som inte är tomt och som identifierar ramen.
 • Dokumentlänkar & länkar till externa sidor beskriver inte alltid vart de leder eller att de öppnas i ett nytt fönster.
 • Innehåll, struktur och funktionalitet i t.ex. PDF-dokument har ännu inte granskats utifrån tillgänglighet. Stickprov visar dock på problem med tillgänglighet.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • En del videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning
 • Videofilmer saknar syntolkning
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka svårigheter både för användare med kognitiva och synnedsättningar.
 • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
 • Vissa knappar och länkar med betydelsebärande innehåll har inte alltid en beskrivning

Formulär

 • Notifieringar markeras med endast röd färg.

För dig utan synförmåga

 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
 • Vissa textstycken skrivs på ett annat språk än omgivande text, men är inte markerade för detta i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare.
 • Readspeaker fungerar inte fullt ut i mobilen

För dig med nedsatt synförmåga

 • Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd för dessa.
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Readspeaker fungerar inte fullt ut i mobilen

För dig med annorlunda färgseende

 • Notifieringar vid obligatoriska formulärfält som saknar text markeras endast med röd färg.

För dig utan eller med nedsatt hörsel

 • Ett antal filmer som behöver textning, transkribering eller syntolkning saknar detta.
 • Ett antal ljudklipp och podcasts saknar transkribering och syntolkning.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Bristande förenlighet specifikt för www.miun.se

 • Readspeaker fungerar inte fullt ut i mobilen
 • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av miun.se. Vi använder verktygen Siteimprove och webperf för aktuell status. Se aktuell status på webperf. 
Episerver och Funka har ett projekt där de arbetar fram tillgängliga sidmallar. Vi kommer att vara med under projektet och kommer att använda de tillgängliga sidmallarna som beräknas vara klar sommaren 2021.

 • Senaste bedömningen gjordes den 27 augusti 2020.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 5 septemnber 2020.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Orsak till rapporteringen (frivilligt)