Här beskriver vi hur miun.se med tillhörande webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Mittuniversitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, som att inte alla videoklipp har textalternativ.

Vi strävar efter att Mittuniversitetets webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.  Alla filmer på www.miun.se är textade och har en spelare som är tillgänglig. Vi använder ett tillägg från accessibe.com för att göra vår webbplats tillgänglig. Se tillgänglighetsrapport över vår webbplats

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från miun.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på:

eller fylla i formuläret som ligger längst ner på denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)  har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt ut förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service d.v.s nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar:

 • Länkar har inte alltid beskrivande namn
 • Iframe element kräver ett attribut som inte är tomt och som identifierar ramen.
 • Dokumentlänkar & länkar till externa sidor beskriver inte alltid vart de leder eller att de öppnas i ett nytt fönster.
 • Innehåll, struktur och funktionalitet i t.ex. PDF-dokument har ännu inte granskats utifrån tillgänglighet. Stickprov visar dock på problem med tillgänglighet.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Videofilmer saknar syntolkning
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka svårigheter både för användare med kognitiva och synnedsättningar.
 • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
 • Vissa knappar och länkar med betydelsebärande innehåll har inte alltid en beskrivning
 • I normalfallet använder vi inte tabeller men vi har några få tabeller för att visa ramchema på några programsidor. Dessa är inte fullt ut tillgängliga.

Formulär

 • Notifieringar markeras med endast röd färg.

För dig utan synförmåga

 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
 • Vissa textstycken skrivs på ett annat språk än omgivande text, men är inte markerade för detta i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare.
 • Readspeaker fungerar inte fullt ut i mobilen

För dig med nedsatt synförmåga

 • Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd för dessa.
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Readspeaker fungerar inte fullt ut i mobilen

För dig med annorlunda färgseende

 • Notifieringar vid obligatoriska formulärfält som saknar text markeras endast med röd färg.

För dig utan eller med nedsatt hörsel

 • Ett antal filmer som behöver syntolkning saknar detta.
 • Ett antal ljudklipp och podcasts saknar transkribering och syntolkning.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vi har börjat att texta filmer och siktar på att alla filmer på www.miun.se skall vara textade innan december 2021.

Bristande förenlighet specifikt för www.miun.se

 • Readspeaker fungerar inte fullt ut i mobilen
 • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av miun.se. Vi använder verktygen Siteimprove och webperf för aktuell status. Se aktuell status på webperf. 
Episerver och Funka har ett projekt där de arbetar fram tillgängliga sidmallar. Vi kommer att vara med under projektet och kommer att använda de tillgängliga sidmallarna s gfort de blir tillgängliga.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Orsak till rapporteringen (frivilligt)