Tillgänglighetsredogörelse för miun.se

Det här dokumentet beskriver hur miun.se med tillhörande webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att Mittuniversitetets webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från miun.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på

eller fylla i formuläret som ligger längst ner på denna sida.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 
Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning
 • Videofilmer saknar syntolkning
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

 

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
   

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
   

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Om www.miun.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen miun.se:

 • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra.
 • Länkar har inte alltid beskrivande namn
 • Iframe element kräver ett attribut som inte är tomt och som identifierar ramen.

Se aktuell status på webperf


Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av miun.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 27 augusti 2020.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 5 septemnber 2020.

 

Rapportera tillgänglighetsproblem

Orsak till rapporteringen (frivilligt)