Forskare på Mittuniversitetet som är verksamma inom områden som rör frågor kring Corona/COVID-19 och dess effekter.

Corona virus

Digitalisering
Katarina L Gidlund, professor vid Institutionen för informationssystem och teknologi. Forskar kring digitalisering och samhällets och individens sätt att förhålla sig till digitalisering och teknik.
Telefon: 070-594 70 65
E-postadress: Katarina.L.Gidlund@miun.se

Distansundervisning
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap, forskar bland annat inom distansutbildning, livslångt lärande, lärande i arbetslivet, mobilt lärande, nätbaserad handledning, spelbaserat lärande, teknikstött lärande.
Telefon arbete: 010-142 82 88
E-postadress: jimmy.jaldemark@miun.se

Lena-Maria Öberg, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, har forskat i flera år kring vår förmåga att arbeta på distans och kring distansundervisning.
Telefon arbete: 010-142 88 02
E-postadress: lena-maria.oberg@miun.se

Ekonomi-/företagsekonomi
Peter Öhman, professor i företagsekonomi och centrumledare för CER, centrum för forskning om ekonomiska relationer.
Telefon arbete: 010-142 86 77
E-postadress: peter.ohman@miun.se

Edith Andresen, forskare vid CER, fokus i hennes forskning ligger på småföretagares villkor.
Telefon arbete: 010-142 86 84
E-postadress: edith.andresen@miun.se

Helene Lundberg, professor i företagsekonomi verksam vid CER. Forskningsområdet rör Internationellt företagande, business-to-business, familjeföretag, SME/SMF.
Telefon arbete: 010-142 85 71
E-postadress: helene.lundberg@miun.se

Medier och kommunikation
Lars Nord, professor i politisk kommunikation och verksam vid forskningscentret DEMICOM. Internationellt erkänd och flitigt anlitad för att kommentera frågor som rör politisk kommunikation, politisk journalistik, mediepolitik och kriskommunikation.
Telefon arbete: 010-142 86 25
E-postadress: lars.nord@miun.se

Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation och verksam vid forskningscentret DEMICOM. Forskar kring organisationers kommunikation, med speciellt fokus på kommunikativt ledarskap, kommunikation vid förändringsprocesser, kommunikation för hållbar organisering samt ledarskap och kommunikation vid kriser.
Telefon arbete: 010-142 88 04
E-postadress: catrin.johansson@miun.se

Politik/statsvetenskap
Håkan Gunneriusson, docent i krigsvetenskap som jobbar inom statsvetenskap. Kunnig kring kinesiska påverkansoperationer, exempelvis avseende Coronaepidemin.
Telefon arbete: 010-142 89 84
E-postadress: hakan.gunneriusson@miun.se

Psykolog
Elisabet Rondung, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete.
Telefon arbete: 010-142 89 72
E-postadress: elisabet.rondung@miun.se

Anna Bjärtå, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete.
Telefon arbete: 010-142 81 63
E-postadress: anna.bjarta@miun.se
Dessa båda samt ytterligare tre forskare medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att ta reda på hur vår psykiska hälsa påverkas under Coronakrisen.

Risk- och krisforskning
Erna Danielsson, docent i sociologi och centrumledare vid Risk- och krisforskningscentret, RCR. Forskar kring diverse aspekter som rör samhällets och individers förmåga att hantera kriser.
Telefon arbete: 010-142 81 32
E-postadress: erna.danielsson@miun.se

Minna Lundgren, forskare vid RCR, Risk- och krisforskningscentrum. Leder en studie om människors tillit till regering, myndigheter och media under pandemin.
Telefon arbete: 010-142 88 19
E-postadress: minna.lundgren@miun.se
Här finns mer information om studien.

Sociologi
Erika Wall, docent i sociologi och universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap. Genomför en studie där syftet är att analysera arbetssituationen för vårdpersonal under en pandemi.
Telefon arbete: 010-142 85 92
E-postadress: erika.wall@miun.se

Turism/besöksnäring
Robert Pettersson, docent i turismvetenskap och centrumledare för turismforskningscentret ETOUR. Kan kommentera effekter för turism och besöksnäring. Medverkar i en studie om hur människors beteende kopplat till turism och resande förändras under pandemin.
Telefon arbete: 010-142 82 15
E-postadress: robert.pettersson@miun.se