Mittuniversitetets forskare och andra medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten med sina kunskaper och åsikter. På den här sidan kan du följa de senaste inläggen där forskning och åsikter möts i angelägna samhällsfrågor.

Debatt

Litar inte regeringen på sig själv?

I Svenska Dagbladet ifrågasätter Mittuniversitetets förre ordförande Peter Nygårds och vice ordföranden Mats Benner regeringens beslut att korta mandatperioden för universitetsstyrelser.

Falsk marknadsföring om hållbart skogsbruk

Dagens svenska skogsbruk är inte ekologiskt hållbart. Att saluföra det som hållbart är därför falsk marknadsföring, skriver Bengt-Gunnar Jonsson tillsammans med flera andra forskare på SvD Debatt.

Flera risker i systemet för bortkoppling av el

Christine Grosse och Pär Olausson, forskare vid RCR, har studerat systemet för bortkoppling av el och funnit flera brister. De lyfter problem och möjliga lösningar i en debattartikel i DI.

Fritidshemmens roll äventyras av lärarbristen

Ett tiotal forskare, däribland professor Lena Boström, lyfter fram fritidshemmen som en viktig del i att skapa goda uppväxtvillkor och inkludering i det svenska samhället. Texten är publicerad i GP.

Nedskuret bistånd gör Sverige mindre säkert

I en debattartikel i DN kritiserar professor Katarina L Gidlund och ytterligare sex forskare i SIDAs vetenskapliga råd regeringen för valet att minska biståndet med sju miljarder kronor.

Sidan uppdaterades 2022-08-31