Mittuniversitetets forskare och andra medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten med sina kunskaper och åsikter. På den här sidan kan du följa de senaste inläggen där forskning och åsikter möts i angelägna samhällsfrågor.

Debatt

Ta klimatkrisen på allvar!

Närmare 2 000 forskare i Sverige, varav flera från Mittuniversitetet, kritiserar politiska partier för en politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål.

Varför brinner skogen?

Extrema väderhändelser leder inte nödvändigtvis till att klimatförändringarna får ökad uppmärksamhet, skriver forskare vid RCR och RISE i magasinet Mänsklig Säkerhet.

Papperslösa utan skydd mot pandemin

Sabine Gruber, professor i socialt arbete, skriver i Dagens Arena tillsammans med företrädare för olika organisationer om konsekvenser av pandemin för personer som inte fått uppehållstillstånd.

Var finns visionerna kring fritidshemmen?

Professor Lena Boström skriver i Sundsvalls tidning tillsammans med forskarkollegor om bristen på visioner och kunskap i den politiska diskussionen kring fritidshemmen.

Sidan uppdaterades 2022-08-31