Mittuniversitetets forskare och andra medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten med sina kunskaper och åsikter. På den här sidan kan du följa de senaste inläggen där forskning och åsikter möts i angelägna samhällsfrågor.

Debatt

Flera risker i systemet för bortkoppling av el

Christine Grosse och Pär Olausson, forskare vid RCR, har studerat systemet för bortkoppling av el och funnit flera brister. De lyfter problem och möjliga lösningar i en debattartikel i DI.

Fritidshemmens roll äventyras av lärarbristen

Ett tiotal forskare, däribland professor Lena Boström, lyfter fram fritidshemmen som en viktig del i att skapa goda uppväxtvillkor och inkludering i det svenska samhället. Texten är publicerad i GP.

Nedskuret bistånd gör Sverige mindre säkert

I en debattartikel i DN kritiserar professor Katarina L Gidlund och ytterligare sex forskare i SIDAs vetenskapliga råd regeringen för valet att minska biståndet med sju miljarder kronor.

Ta klimatkrisen på allvar!

Närmare 2 000 forskare i Sverige, varav flera från Mittuniversitetet, kritiserar politiska partier för en politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål.

Sidan uppdaterades 2022-08-31