Mittuniversitetet i debatt

Mittuniversitetets forskare och andra medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten med sina kunskaper och åsikter. På den här sidan kan du följa de senaste inläggen där forskning och åsikter möts i angelägna samhällsfrågor.

Debatt

"Vi stöttar studentprotesterna"

Lärare och forskare vid Mittuniversitetet publicerar ett öppet brev till rektor Anders Fällström i Sundsvalls Tidning. Ämnet är de pågående studentprotesterna vid flera av landets lärosäten.

"Pippi Långstrump var också en del av 40-talet"

Miunforskaren Markus Lundström och hans kollegor har tidigare skrivit om hur Kristdemokraternas grundare Lewi Pethrus hade kopplingar till nazismen. Här bygger de ut en del av sina tidigare...

"KD-grundarens hus fullt av nazipropaganda"

Markus Lundström, docent i sociologi, har i forskningsprojektet "Frikyrkan och förintelsen" gått igenom Kristdemokraternas Lewi Pethrus efterlämnade bibliotek. Ett bibliotek som visats vara fullt a...

Hatkärleken till EU-finansierade projekt

Robert Pettersson, centrumledare för ETOUR, skriver i bland annat Länstidningen om en genomlysning som centret gjort och som tydligt visar utmaningar och förbättringsområden kring EU-stöden.

Vill se förändringar i etikprövningen

Stefan Dahlberg med flera skriver i Svenska Dagbladet att Sverige har potential för världs­ledande samhälls­vetenskaplig forskning men att tillämpningen av etik­prövnings­lagen försvårar.

Om vikten av att fler påbörjar högre studier

I en kommentar till en ledare i ÖstersundsPosten berättar Mittuniversitetet vad som görs för att få fler ungdomar i Jämtlands (och Västernorrlands) län att påbörja högre studier.

Litar inte regeringen på sig själv?

I Svenska Dagbladet ifrågasätter Mittuniversitetets förre ordförande Peter Nygårds och vice ordföranden Mats Benner regeringens beslut att korta mandatperioden för universitetsstyrelser.

Falsk marknadsföring om hållbart skogsbruk

Dagens svenska skogsbruk är inte ekologiskt hållbart. Att saluföra det som hållbart är därför falsk marknadsföring, skriver Bengt-Gunnar Jonsson tillsammans med flera andra forskare på SvD Debatt.

Flera risker i systemet för bortkoppling av el

Christine Grosse och Pär Olausson, forskare vid RCR, har studerat systemet för bortkoppling av el och funnit flera brister. De lyfter problem och möjliga lösningar i en debattartikel i DI.

Fritidshemmens roll äventyras av lärarbristen

Ett tiotal forskare, däribland professor Lena Boström, lyfter fram fritidshemmen som en viktig del i att skapa goda uppväxtvillkor och inkludering i det svenska samhället. Texten är publicerad i GP.

Nedskuret bistånd gör Sverige mindre säkert

I en debattartikel i DN kritiserar professor Katarina L Gidlund och ytterligare sex forskare i SIDAs vetenskapliga råd regeringen för valet att minska biståndet med sju miljarder kronor.

Ta klimatkrisen på allvar!

Närmare 2 000 forskare i Sverige, varav flera från Mittuniversitetet, kritiserar politiska partier för en politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål.

Varför brinner skogen?

Extrema väderhändelser leder inte nödvändigtvis till att klimatförändringarna får ökad uppmärksamhet, skriver forskare vid RCR och RISE i magasinet Mänsklig Säkerhet.

Papperslösa utan skydd mot pandemin

Sabine Gruber, professor i socialt arbete, skriver i Dagens Arena tillsammans med företrädare för olika organisationer om konsekvenser av pandemin för personer som inte fått uppehållstillstånd.

Stort behov av tydlig information i kris

I ÖP lyfter RCR-forskarna Linda Kvarnlöf och Minna Lundgren fram behovet av extra tydlig information från myndigheter när samhället står inför en kris.

Var finns visionerna kring fritidshemmen?

Professor Lena Boström skriver i Sundsvalls tidning tillsammans med forskarkollegor om bristen på visioner och kunskap i den politiska diskussionen kring fritidshemmen.

Joe Bidens seger splittrar också Sverige

Forskare vid Demicom på Mittuniversitetet skriver i DN Debatt om rapporten ”Stjärnspäckat – reflektioner kring det amerikanska presidentvalet 2020 från ledande svenska forskare”.

Så missbrukas GDPR-sekretessen av myndigheter

Efter att ha granskat kammarrättsdomar kritiserar lärare i journalistik vid Mittuniversitetet svenska myndigheter för att hemligstämpla data och handlingar som borde varit offentliga.

Vi tror på Sundsvallsregionen!

Universitetsledningen kommenterar de senaste veckornas många besked om stora varsel och neddragningar i Sundsvallsregionen.

Dags att kyla ner coronadebatten!

Rektor och prorektor i ÖstersundsPosten: När hot och trakasserier blir följden för den som står upp för sin forskning, kunskap och akademiska frihet klämtar varningsklockorna.

Marknadsreformer innebär stora utmaningar

Det finns viktiga lärdomar att hämta från tidigare forskning när regeringen ska genomföra den omfattande omorganisationen av Arbetsförmedlingen. Det skriver Gustav Lidén och Sara Nyhlén,...

EU-valet var mest av allt 28 nationella val

Trots systemet med toppkandidater och en diskussion om att införa övernationella mandat i Europaparlamentet, tycks få väljare betrakta EU-valet som ett europeiskt val, skriver DEMICOMs Kajsa Falasc...

Du viker ner dig för Trump - Wallström

Så länge affärsrelationer inte drabbas så accepterar regeringen att medborgare särbehandlas. Det skriver Masoud Kamali i en debattartikel i Aftonbladet.

”Socialtjänsten ska inte fungera som angivare"

Att lämna ut information om papperslösa strider mot de yrkesetiska principerna i socialt arbete. Det skriver flera forskare vid Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet, detta efter att...

Viktig natur bör få starkare skydd

När beslut fattas om anläggningar­ för vindkraft bör större hänsyn tas till ­kultur-, natur- och upplevelsevärden. Annars­ riskerar vi ökad folklig misstro mot politiker och myndig­heter, ­skriver...

Nytt språkrör räddar inte opinionssiffrorna

De som tror att nya språkrör är Miljöpartiets väg ut ur krisen får tänka om. Ett förändrat persongalleri är inte något universalmedel mot vare sig internt missnöje eller sviktande opinion, skriver...

”Naivt tro att marknaden räddar journalistiken”

Medierna och journalistiken bör inte betraktas som aktörer på vilken marknad som helst. Istället krävs en diskussion om hur den professionella, kritiska journalistiken ska kunna stödjas och överlev...

Miljöpartiet är inte regeringsdugligt

Att sitta i regering medför krav på ansvarstagande för den förda politiken, ett ökat medialt tryck och risk för partiintern splittring. Miljöpartiet har misslyckats över hela linjen, skriver Niklas...

Hårdnad konkurrens ger dopad forskning

Fallet med KI-kirurgen Paolo Macchiarini är bara ett av många exempel på forskningsfusk på högsta nivå. För forskare som siktar mot den vetenskapliga eliten och ökade anslag är det lockande att se...

Rätt till 75+ trygghetsboende till rimlig hyra!

Lina Bellman forskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum CER skriver tillsammans med flera andra forskare om boendeformer för äldre. Det finns behov av att skapa billiga boendealternativ som...

Barnmorskornas kunnande sätts åt sidan

Kvinnor som får vård med kontinuitet i förlossningsvården får fler normala förlossningar och färre för tidigt födda barn. De är nöjdare med vården och dessutom är vården billigare. Det skriver blan...

Risk för ännu mer marginalisering

Professor Masoud Kamali skriver i Svenska Dagbladet om vikten av långsiktiga insatser för att motverka marginaliseringen och den strukturella diskrimineringen som drabbar många personer med...

DÖ inte hållbar i längden

Decemberöverenskommelsen, DÖ, är på sikt ohållbar - det menar flera statsvetare däribland Niklas Bolin vid Mittuniversitetet i en debattartikel.

Pedagogiskt ledarskap vid vägs ände...?

Det är dags att skrota det oklara begreppet pedagogiskt ledarskap och istället beskriva skolledarnas yrkesroll i hela dess vidd. Det skriver Gunnar Berg, seniorprofessor i pedagogik vid...

Sidan uppdaterades 2023-11-30