6 700 förstahandssökande till vårterminen 2022

6 700 förstahandssökande till vårterminen 2022

Tis 19 okt 13:30

Inför vårterminen nästa år är det cirka 21 500 personer som valt att söka en utbildning på Mittuniversitetet. Antalet förstahandssökande uppgår till cirka 6 700.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

− Det vi ser i år är att våra siffror fortsätter att ligga klart över söksiffrorna för åren före pandemin både vad gäller förstahandssökanden och totalt antal sökande, vilket är glädjande. Vi hade rekordsiffror ifjol och så långt når vi inte i år, men vi var väl medvetna om att fjolårssiffrorna dolde en pandemieffekt, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Sjuksköterskeprogrammet på Mittuniversitetet fortsätter att vara populärt. Redan inför vårterminen 2021 sågs en rejäl ökning av såväl det totala antalet sökande som förstahandssökande, en ökning som fortsätter även inför vårterminen 2022.

– Vi kan också konstatera att vårt nya magisterprogram, arbetsmiljöstrateg, verkar ha fallit både marknaden och branschen i smaken. Den nya distansutbildningen har fått flest förstahandssökanden totalt av våra utbildningar. Även här kan vi säkert se en viss pandemieffekt då arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete hamnat i fokus på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare, säger Kicki Strandh, kommunikationschef.

Siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR, visar att det totala antalet sökande till Sveriges alla universitet och minskar med sex procent jämfört med toppnoteringen som gällde vårterminen 2021. Även Mittuniversitetets söksiffror sjunker något jämfört med fjolåret.

I övrigt visar statistiken att det är, i stort sett, samma utbildningar och kurser som hamnar på de olika topplistorna år från år. För Mittuniversitetets del är vårterminen en betydligt mindre antagningsomgång med ett fåtal program samt färre sökalternativ även när det gäller kurser.

Ansökningstiden för att studera vid landets universitet och högskolor i vår gick ut den 15 oktober. Totalt är det cirka 21 500 sökande till Mittuniversitetets utbildningar. Antalet förstahandssökande är cirka 6 700 att jämföra med drygt 7 000 ifjol och cirka 6 000 året dessförinnan.

Programutbildningar med flest förstahandssökande VT22

1. Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg (distansutb): 467 förstahandssökande
2. Folkhälsovetenskapliga programmet (distansutb): 429
3. Sjuksköterskeprogrammet (campusutb – Sundsvall/Östersund): 261

Programutbildningar med flest antal sökande totalt VT22

1. Folkhälsovetenskapliga programmet (distansutb): 1 231 sökande totalt
2. Sjuksköterskeprogrammet (campusutb – Sundsvall/Östersund): 866
3. Socionomprogrammet (campusutb – Östersund): 754

Kurser med flest förstahandssökande VT22

1. Kriminologi GR (A), Kriminologi A II (15.0 hp): 558 förstahandssökande
2. Psykologi GR (A), Grundkurs (30.0 hp): 369
3. Företagsekonomi GR (A), Externredovisning (7.5 hp): 149

Kurser med flest antal sökande totalt VT22

1. Psykologi GR (A), Grundkurs (30.0 hp): 1 943 sökande totalt
2. Kriminologi GR (A), Kriminologi A II (15.0 hp): 1 761
3. Psykologi GR (A), Positiv psykologi (7.5 hp): 1 165

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas om det finns lediga platser på utbildningen. Läs mer på www.antagning.se.

Kontaktperson:

Kicki Strandh, kommunikationschef, Mittuniversitetet, 070-346 59 87, kicki.strandh@miun.se