Nytt avtal mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet

Tor 04 nov 2021 11:36

Torsdag 4 november tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt åtta miljoner kronor till gemensamma projekt under avtalsperioden.

Anders Fällström och Stefan Dalin undertecknar samarbetsavtal
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, och Stefan Dalin, kommunalråd (s), Timrå kommun, undertecknar nytt samverkansavtal. Foto: Lina Näsström, Mittuniversitetet.

– Våra akademiska miljöer tar sig an utmaningar och samverkar på olika samhällsnivåer från lokala sammanhang till globala arenor. Våra kommunavtal blir här en viktig del i det arbetet. Både vi och kommunerna i vår region vill attrahera studenter och medarbetare som bidrar till global och regional utveckling, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Det nya samverkansavtalet fokuserar på vetenskaplig kunskapsutveckling och forskningssamverkan och ökad konkurrenskraft. Samverkan koncentreras kring två huvudinriktningar: Välfärd 2.0 respektive Hållbar tillväxt.

Inom inriktningen Hållbar tillväxt är det främst frågor kring näringsliv, arbetsmarknad, demografi, hållbarhet, digitalisering och samhällsbyggande som står i fokus. Inriktningen Välfärd 2.0 fokuserar på områden som demokrati, ledning, styrning, hållbarhet och digitalisering. Forskningsinsatser inom skola, vård och omsorg bevakas särskilt inom ramen för ett nyinrättat tvärvetenskapligt forskningsprogram med rubriken Framtidens Välfärd – Vård och Skola.

– För att såväl kommunen som Mittuniversitetet ska växa och bli starkare krävs det ett nära samarbete och samverkan mellan oss. Redan idag har vi ett bra sådant och med detta nya samarbets- och samverkansavtal stärks detta ytterligare, vilket känns riktigt bra, säger Stefan Dalin, kommunalråd (s), Timrå kommun.

− Vi behöver skapa utveckling för framtidens välfärd och hållbara tillväxt. Samverkansavtalet med Mittuniversitetet gör det möjligt för medarbetare att driva utveckling tillsammans med akademin. Forskare får tillgång till kommunens dynamiska verklighet för sina undersökningar. Det vinner alla på, säger Andreaz Strömgren, kommunchef, Timrå kommun.

Mittuniversitetet satsar fyra miljoner kronor i samverkansavtalet och Timrå kommun investerar lika mycket. Förstudier och projekt som genomförs ska kunna hämta finansiering genom avtalet och stödja båda inriktningarna samt täcka kommunens breda verksamhetsområde.

Avtalet löper från 1 januari 2022 till 31 december 2025.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Stefan Dalin, kommunalråd (s), Timrå kommun, 073-270 95 39
Andreaz Strömgren, kommunchef, Timrå kommun, 073-043 49 99


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19