Svenska nyhetsmedier i topp i internationell demokratistudie

Tor 15 apr 2021 15:43

Svenska nyhetsmedier lyckas mycket bra med sina demokratiska uppgifter att informera, granska och vara en debattarena.

Media

Tillsammans med Danmark och Storbritannien tillhör Sverige de länder där nyhetsmedierna bäst klarat de senaste årens digitala omställning utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det visar en stor studie av medier och demokrati som genomförts i 18 demokratiska länder. *

Undersökningen har publicerats inom ramen för forskningsprojektet Media for Democracy 2020 som systematiskt har jämfört olika kriterier för hur medierna i olika länder uppfyller demokratiska mål. Projektet leds av Universitetet i Salzburg, med svenska deltagare från forskningscentret Demicom vid Mittuniversitetet.

Jämförelsen visar att svenska nyhetsmedier står starka på digitala plattformar, och att ledande medieföretag fortsätter att prioritera granskande och undersökande journalistik. Sverige står också ut som det enda landet i studien med en tillfredsställande jämställdhet mellan kvinnor och män på redaktionerna. Några områden – som ägarkoncentration och journalisters anställningstrygghet – uppvisar en negativ utveckling i alla länder.

– Trots att det generellt är en tuff tid för nyhetsmedier just nu är den här jämförelsen en påminnelse om att svenska medieföretag fortsätter att vara mycket viktiga för demokratin, säger Lars Nord, medieforskare vid Mittuniversitetet.

Undersökningen bygger på befintliga och insamlade data från de deltagande länderna och intervjuer med medieföreträdare. Mediernas demokratiska funktion har värderats inom tre områden: informationsförmedling, debattarena och granskning. För en fullständig redovisning av undersökningens kriterier se: http://www.euromediagroup.org/mdm

* Länderna som ingår i studien är europeiska Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Holland, Island, Italien, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike samt Australien, Chile, Hong Kong, Kanada och Sydkorea.

Undersökningen kan läsas i sin helhet: http://www.euromediagroup.org/mdm

Kontaktpersoner:
Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet, 070-550 93 33, lars.nord@miun.se
Torbjörn von Krogh, fil dr journalistik, Mittuniversitetet, 070-738 49 13, torbjornvonkrogh@gmail.com


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19