Mittuniversitetets grävsajt Dcase firar 5 år – och en Guldspadenominering

Tor 27 maj 2021 15:10

Den här veckan rullas årets granskningar ut på Dcase.se. Det är femårsjubileum för journaliststudenternas grävredaktion och målet är som vanligt att avslöja och påverka missförhållanden som drabbar människor.

Hemsida Dcase

– När jag tittar tillbaka på vad studenterna åstadkommit genom åren är jag imponerad, säger Peter Jonriksson, programansvarig på utbildningen.

I slutet av journalistprogrammets andra år ligger kursen Undersökande journalistik. Studenterna har nått så långt i sitt lärande att det är dags att gräva i skarpt läge. De publicerar resultatet på sin egen sajt, men söker också samarbeten med etablerade redaktioner.

– Det finns flera exempel på hur deras granskningar blivit återpublicerade i lokala och nationella medier, och hur de påverkat missförhållanden till det bättre. Och i fjol publicerades ett gräv som nu har nominerats till en guldspade – det finaste pris en svensk grävande reporter kan få, säger Peter Jonriksson.

Kursen är alltså kopplad till verkligheten, och ambitionerna är stora.

– Vi betraktar inte DCase som en skoluppgift eller övning – även om det såklart är det. Det här är journalistik på riktigt. Målet är att blottlägga missförhållanden, ge de drabbade en röst och att utkräva ansvar av de som har det. Att förändra en del av samhället till det bättre med journalistiken som verktyg, säger Peter Jonriksson.

Kursmomentet DCase ska ge studenterna möjligheter att experimentera och utforska etablerade såväl som nya möjligheter inom det journalistiska berättandet, och de möjligheter som följer av digital publicering. Men det viktigaste är metoden.

– Vi lade upp kursen efter några viktiga ambitioner: Dels ville vi ge studenterna en stark teoretisk och metodologisk bas, och det fann vi i modellen Story Based Inquiry, som utvecklats av främst de internationellt erkända journalistiklärarna Mark Lee Hunter och Luuk Sengers. Det är basen, som vi sedan utvecklat och anpassat till svenska förhållanden och vad som bidrar bäst till studenternas lärande, berättar Peter Jonriksson.

En viktig del av lärandet är att studenterna också analyserar genomslagskraften och spridningen av sina berättelser. Upplägget innebär att man delar med sig av artiklar och innehåll till andra medier.

– Vi ville också ge studenterna möjligheten att inte bara publicera ett gräv, utan också marknadsföra och mäta det genomslag som deras granskningar får i samhället. Studenterna fick döpa redaktionen, och fastnade för DCase (Digital cases). För att sänka trösklarna och göra samarbete med branschen möjlig valde vi också att fritt dela med oss av vår journalistik. Alla redaktioner kan återpublicera våra gräv under Creative commons licens, fortsätter Peter Jonriksson.

Kursmomentet är även en språngbräda på väg ut mot arbetslivet.

– Jag tror att studenterna upplever kursen som ansträngande men mycket lärorik. Det är mycket frihet under ansvar och de inser hur mycket jobb som ligger bakom kvalitetsjournalistik. Många studenter har landat fina praktikplatser på ledande redaktioner just för att de kunnat visa upp vad de åstadkommit på DCase, avslutar Peter Jonriksson.

Redaktionen DCase.se skapades till 2017 års då helt nya kurs i Undersökande journalistik, 15hp. Läs studenternas granskningar på:
dcase.se

Kontaktperson:
Peter Jonriksson, programansvarig journalistprogrammet, peter.jonriksson@miun.se, 010-142 84 44

Årets grävreportage från Dcase.se

Sidan uppdaterades 2021-05-28