Gymnasieuppsatser om hållbara städer och samhällen prisas

Tor 10 jun 14:22

Mittuniversitetets stora uppsatstävling för gymnasieelever i årskurs två på teknik- och naturprogrammen vid tre av Sundsvalls gymnasieskolor är nu avslutad. Totalt prisades elva elever för sina uppsatser, alla med fokus på FN:s Globala mål nummer 11, hållbara städer och samhällen.

Prisutdelare för uppsatstävling, Caroline Wallmark, Stefan Forsström, Kajsa Fridell
Digital prisutdelningen för NTI Gymnasiet, från vänster Caroline Wallmark och Stefan Forsström, jurymedlemmar för uppsatstävlingen tillsammans med Kajsa Fridell, projektledare.

För andra året i rad arrangera Mittuniversitetet en uppsatstävling för elever i årskurs två på gymnasieskolor i Sundsvall. Under vårterminen har eleverna på Skvaderns Gymnasium, NTI Gymnasiet och Sundsvalls gymnasium, Västermalm lärt sig skriva populärvetenskapliga uppsatser som tar avstamp i FN:s globala mål (Agenda 2030) nummer 11, hållbara städer och samhällen.

-Eleverna fick i uppdrag att göra en framtidsspaning utifrån FN:s globala mål nr 11 och som inspiration har de kunnat ta del av forskning som finns vid Mittuniversitetet, berättar Kajsa Fridell, projektledare vid Mittuniversitetet.

Varje gymnasieskola har nominerat ett antal uppsatser som sedan har bedömts av en jury bestående av forskare på Mittuniversitetet.

-Vi hoppas att uppsatstävlingen och forskningen som finns här vid universitetet har givit eleverna ny kunskap och inspirerat dem till vidare universitetsstudier, säger Kajsa Fridell.

Uppsatser som prisas i året uppsatstävling
NTI Gymnasiet
1. ”Kulturarv och historia, människans rättesnören”
2. ”Luftkvaliteten i städerna”
3. ”Framtidens elproduktion”

Skvaderns gymnasieskola
1. ”Grön vätgas är nyckeln till en hållbar framtid”
2. ”Säkrare och grönare städer– med självkörande fordon”
3. ”Vertikal odling – framtidens jordbruk”

Sundsvalls gymnasium, Västermalm
1. ”Larserborrning för fibernät ”
2. ”Atombatterier - Framtidens mobila energikällor ”
3. ”Air-gen - Konsten att skapa energi ur tomma intet”
4. ”Den nya hjärnan ”
5. ”Torium - Kärnkraftens framtid ”

Varje skola har en vinnare som får: 1: a pris 3,000 sek, 2: a pris 2,000 sek, 3:e pris 1,000 sek, Vid Sundsvalls gymnasium, Västermalm, delas också 4:e pris om 1,000 sek och 5:e pris om 1,000 sek ut.

Är din skola intresserad av att delta. Läs mer om uppsatstävlingen här!

Kontaktperson:
Kajsa Fridell, projektledare, 010–1428210, kajsa.fridell@miun.se