Klartecken för tredje omgången av lyckad forskarskola

Tis 29 jun 2021 14:33

Vetenskapsrådet har sagt ja till att finansiera LIKED – forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld – med 12 miljoner kronor. Det är en nationell forskarskola för nio doktorander vid nio olika lärosäten, däribland Mittuniversitetet.

Exteriör Campus Sundsvall J-huset

− Det är oerhört roligt att vi fått möjlighet att anta och addera ytterligare en kull till forskarskolans verksamhet. För vår forskning inom digitalisering och lärande får vi nu chansen att stärka vår kompetens internt genom att ansluta fler doktorander till verksamheten samt vidareutveckla vårt redan starka nationella och internationella nätverk, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Bakgrunden till forskarskolan är en utlysning våren 2017 av Vetenskapsrådet med syftet att organisera nationella forskarskolor inom utbildningsvetenskapliga områden. Som ett resultat av detta startade sex lärosäten forskarskolan GRADE, som följdes av en andra forskarskola benämnd UPGRADE. Nu har alltså forskarskolan fått klartecken för en tredje omgång.

Deltagande lärosäten är Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet samt Mittuniversitetet. Sedan tidigare finns det 35 doktorander anslutna varav fem är från Mittuniversitetet. 

En av utgångspunkterna för forskarskolan LIKED är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. De ämnesområden som finns representerade är Ämnesdidaktik, Didaktik, Pedagogik, Teknik och Lärande, Mediateknik, Informatik, Pedagogiskt arbete och Tillämpad IT. Universiteten samarbetar i ett brett perspektiv och ger kurser utifrån respektive expertis inom området.

− Verksamheten inom forskarskolan passar även väldigt väl inom Mittuniversitetets strategi och forskarskolan bidrar till att stärka universitets kapacitet som en ledande kraft inom digitalisering och högre utbildning. Ambitionen är att våra doktorander ska bidra med kunskap om praktiknära teknikstött, livslångt lärande och samhällets kompetensförsörjning i en digital era, säger Jimmy Jaldemark. 

Kontaktperson:
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, Mittuniversitetet, jimmy.jaldemark@miun.se, 010-142 82 88


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-16