Ny forskningsprofil ska möjliggöra nya marknader för fiberprodukter från skogen

Tis 15 jun 2021 08:13

En ny forskningsprofil, NeoPulp, ska hjälpa skogsindustrin att bredda användandet av fiberbaserade material med resurssnåla processer. Totalt satsar de medverkande parterna 117 miljoner kronor under åtta år.

Från vänster högst upp: Birgitta Engberg, Kaarlo Niskanen, Amanda Mattsson, Per Engstrand, Olof Ferritsius Från vänster nertill: Johan Persson, Gunilla Pettersson, Armando Cordova, Juha Fiskari, Magnus Norgren
Forskargruppen inom NeoPulp, från vänster högst upp: Birgitta Engberg, Kaarlo Niskanen, Amanda Mattsson, Per Engstrand, Olof Ferritsius. Från vänster nertill: Johan Persson, Gunilla Pettersson, Armando Cordova, Juha Fiskari, Magnus Norgren. Foto: Mittuniversitetet.

Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett prioriterat forskningsområde vid Mittuniversitetet där forskningscentrum FSCN samarbetar med skogsindustrin och andra närliggande branscher.

Nu tar Mittuniversitetet ett nytt steg för att fördjupa förståelsen av industrins processer i en ambitiös forskningsprofil. Bland partnerföretagen finns ABB, Holmen, IPCO, More Research, Rottneros, Stora Enso och Valmet.

− NeoPulp kommer att hjälpa branschen att bredda användbarheten av fiberbaserade material, minska produktionsavtrycket och attrahera FoU-personal till industrin, alltsammans krävs för att industrin ska bidra till bioekonomi och ersättning av fossila råvaror, säger Birgitta Engberg, docent vid Mittuniversitetet och en av de aktiva forskarna inom NeoPulp.

Ett nästan helt outforskat område

Forskningsområdet för NeoPulp är massa- och papperstillverkningsprocesser där nya digitala metoder för analys, simulering och visualisering av partikelsystem blir viktiga framgångsfaktorer för utveckling.

− Vi ger oss in i ett nästan helt outforskat område genom att utveckla datadrivna metoder för att ta reda på hur olika fibrer reagerar på processförhållanden. Heterogenitet är en grundläggande egenskap hos biobaserade fibrer som påverkar processprestanda och slutliga produktegenskaper. Genom att följa heterogenitet längs kedjan från skogen till slutprodukten introducerar vi ett helt nytt perspektiv för processforskning och produktutveckling, både inom den akademiska världen och inom industrin i stort, säger Birgitta Engberg.

− Vi på Holmen är övertygade om att skogsbaserade produkter kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är viktigt att förstå hur fiberegenskaper påverkar prestanda på papper och kartong för att förbättra våra produkter och minimera miljöpåverkan. Forskningen inom NeoPulp kommer att vara en viktig del av detta arbete och vi ser fram emot att samarbeta med Mittuniversitetet, säger Christer Sandberg, R&D specialist Holmen Paper.


Mikroskopibild av ca 1 mm långa björkfibrer (med tillstånd av ABB).

Forskargruppen vid FSCN på Mittuniversitetet har unik erfarenhet om fibrer och skogsindustrins processer och material som kommer att förstärkas med rekryteringar och utveckling av samarbeten och nätverk i Sverige och internationellt.

117 miljoner kronor satsas under åtta år

− NeoPulp blir grundstenen för ny processforskning vid Mittuniversitetet. Förtroende som byggts i samproduktion med branschpersonal på pilot- och fabriksnivå har varit avgörande i utvecklingen av den ambitiösa forskningsagendan som vi nu har i NeoPulp, säger Kaarlo Niskanen, professor och centrumledare vid FSCN.

Forskningsprofilen NeoPulp finansieras av KK-stiftelsen, näringslivet och Mittuniversitetet som tillsammans satsar 117 miljoner kronor under åtta år.

− Data-driven forskning och utveckling är ett strategiskt viktigt initiativ för Mittuniversitetet. Vi påbörjar rekryteringar och de första projekten direkt efter semestern, säger Hans-Erik Nilsson, dekan för fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.

För mer information:
Birgitta Engberg, docent Mittuniversitetet, telefon 072-581 88 97 e-post birgitta.engberg@miun.se
Kaarlo Niskanen, professor Mittuniversitetet, telefon 076 807 8599 e-post kaarlo.niskanen@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19