Drygt 10 miljoner kronor till forskning och utveckling i Östersund

Tor 02 sep 2021 10:31

Inom ramen för det fyraåriga samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet satsas 10,4 miljoner kronor på forskning kommande år.

Campus Östersund fasad hus

− Vårt samarbete har under många år stärkt våra forskningsmiljöer, bidragit till utveckling av Östersund och i många fall skapat kunskap som stora delar av världen kan dra nytta av. De samverkansavtal som vi har med kommuner i vår region är konkreta exempel på hur vi vill leva upp till att vara ett globalt universitet med regionalt engagemang, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

− Vi har ett bra och viktigt samarbete som har utvecklats över tid och det är glädjande att fler inom vår egen organisation nu ser möjligheterna till samverkan med Mittuniversitetet. I denna omgång så har två projekt från kommunen blivit beviljade medel. Det öppnar upp för fler att söka i framtiden, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

För 2022 har följande fördelning beslutats av styrgruppen. Mittuniversitetet och Östersunds kommun finansierar dessa satsningar till hälften vardera.

Samverkansmedel:

  • Nationellt vintersportcentrum, 1 400 000 kr
  • Sports Tech Research Centre, 1 400 000 kr
  • Turismforskningscentret ETOUR, 1 400 000 kr
  • Risk and crisis research centre, RCR, 1 400 000 kr
  • Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd, 800 000 kr

Projektmedel:

  • New perspectives on tourism, events and regional development, 1 600 000 kr
  • Elitprestation inom längdskidåkning och skidskytte, 1 600 000 kr
  • Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning, 500 000 kr
  • Att mäta det omätbara, 300 000 kr

Bland projekten som får medel märks “New perspectives on tourism, events and regional development” som undersöker hur turismen påverkar den långsiktiga socio-ekonomiska utvecklingen av Jämtlands län utifrån ett evenemangsperspektiv.

− Evenemang är ett tydligt exempel på aktiviteter som på kort tid bidrar till ökad efterfrågan på service, boenden och övriga kringaktiviteter under den begränsade tid när evenemangen genomförs, säger projektledaren och doktoranden Martin Wallstam som är verksam vid ETOUR.

Här brukar man pratar om en aktivitets spridningseffekter från ett kapacitetsperspektiv, både socialt och ekonomiskt. Genom projektet vill man få ökad kunskap om vad som sker vid plötsliga ökningar eller minskningar i kölvattnet av ett evenemang eller andra typer av händelser.

− Vi har redan nu kunnat se de efterdyningar Covid-19 pandemin har fört med sig genom att belysa den ökade inhemska turismen samt den plötsliga avsaknaden av internationella turister och vilka effekter detta har haft på verksamheter, naturen och samhället i stort, säger Martin Wallstam.

Samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet omfattar åren 2019-2022 och under perioden ska totalt 48 miljoner kronor fördelas till forskning och utveckling.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Anders Wennerberg, kommundirektör Östersunds kommun, 063-14 37 70

Sidan uppdaterades 2021-09-03