Tor 23 sep 2021 09:51

Nu finns utställningen ”Människan i skogen, skogen i människan” i Mittuniversitetets nya galleri på Campus Östersund. Utställningen bygger på forskning kring skog och är inspirerad av så skilda discipliner som biologi, ekoteknik, turism, litteraturvetenskap och historia.

ALP Miun Research Exhibition bildspel

Se panelsamtalet 

Borela bilder – en webbaserad del av utställningen

Hur skiljer sig en biologs syn på skogen jämfört med en forskare i ekoteknik? Och hur tar litteraturvetenskapen och turismvetenskapen, eller en historiker för den delen, sig an ämnet? Under Miun Research Exhibition’s premiärutställning är det skogsforskningen som står i fokus och gestaltas i texter, bilder och samtal. Förhoppningen är att besökarna ska kunna ta till sig dagsaktuell forskning på Mittuniversitetet som rör och berör oss alla.

– Tanken med hela utställningsverksamheten är att forskningen ska levandegöras på ett sätt som är tillgängligt för besökare med olika bakgrund. I vår utställning om skog och hållbarhet gör vi det genom att på olika sätt levandegöra människans och skogens relation till varandra och hur forskningen visar att den påverkas av olika anledningar, säger Helen Asklund, projektledare under förberedelsearbetet.

Fysiskt och webbaserat

Utställningen visas i universitetsbibliotekets nybyggda galleriyta – en vit kub som byggts in i de nyrenoverade lokalerna. Där kommer besökarna att mötas av forskning presenterad på ett annorlunda sätt. Utställningen består dels av en fysisk utställning, dels av en webbaserad del som presenteras på en skärm i utställningslokalen.

Den webbaserade utställningen, som också har ett eget namn – Boreala bilder, skiljer sig från den fysiska genom att producenterna också bidrar med egen forskning.

– I det arbetet har vi både utvecklat ett sätt att arbeta med utställningsspecifik konstnärlig forskning och hittat ett hållbart digitalt format för utställningen. Det har varit både spännande och lärorikt, säger Carola Nordbäck, historiker, som tillsammans med Linda Thompson, fotograf och universitetsadjunkt inom fotografi, har utformat utställningen.

– Förhoppningen är att både bilderna som vi har skapat i utställningen, men också de frågor bilderna väcker, kan bidra till hur vi tänker kring skogen och hur vi ser och har sett på den, säger Linda Thompson.

Panelsamtal med deltagande forskare

Under panelsamtalet samlas några av de deltagande forskarna för att diskutera frågor om skog och hållbar utveckling. Samtalet sker i samarbete med Forskarfredag och deltar gör forskarna Torbjörn Skytt, ekoteknik, Bengt Gunnar Jonsson, biologi, samt Stefan Dalin, historia. Samtalet leds av Helen Asklund och Carola Nordbäck. 

Om projektet

Miun Research Exhibition utvecklar metoder och arbetsformer för att bygga utställningar baserade på aktuell forskning vid Mittuniversitetet.

– Med utgångspunkt i de erfarenheter och lärdomar vi tar med oss från projektet ser vi fram mot att under kommande år samverka med flera forskare för att finna ytterligare teman som kan bli spännande och intressanta utställningar, säger Mikael Reberg, som tillsammans med Maria von Essen har varit ansvarig för den fysiska delen av utställningen.

Vernissagen och samtalet går även att ta del av digitalt, via länken nedan eller via projektsidan för Miun Research Exhibition. Den webbaserade utställningen finns nu tillgänglig via miun.se/boreala bilder.

Utställningen är öppen för alla. Begränsat antal deltagare i utställningsrummet gäller, därför kan viss väntetid förekomma.

För frågor och mer information, kontakta projektledare Mikael Reberg, mikael.reberg@miun.se, telefon: 010-1428477

 

 

 

 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-09-27