Bättre arbetsmiljö och lägre kostnader med fjärrstyrda virkeslastare

Tis 11 okt 2022 09:02

Världspremiären för en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare genomfördes i november i fjol i Torsboda i Timrå kommun. Nu visar beräkningar från testerna att tekniken kan resultera i en bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.

Förare i fjärrstyrningsrigg - Remote Timber
Virkeslastaren fjärrstyrdes från en kontrollstation på virkesterminalen. Foto: Tina Stafrén.

Det treåriga forskningsprojektet Remote timber – Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare – avslutades i augusti 2022 och presenterar nu sin slutrapport. Målet med projektet var att undersöka hur ny teknik över 5G-nätet kan göra det möjligt att i framtiden bemanna de hundratals virkesterminaler som finns runtom i Sverige med fjärrstyrda virkeslastare.

I projektet har Mittuniversitetet samverkat med SCA, Volvo CE, Telia, Biometria samt Skogforsk. I november i fjol testades en fjärrstyrd virkeslastare på SCA:s virkesterminal i Torsboda i Timrå kommun. Virkeslastaren, en ombyggd Volvo L180 höglyft som utrustats med uppkopplade kameror och sensorer fjärrstyrdes från en kontrollstation på virkesterminalen.

Potential att minska kostnader

Resultaten från de genomförda testerna har därefter utvärderats, bland annat utifrån lönsamhet och arbetsmiljö. Lönsamhetsberäkningar har gjorts baserade på data från SCA:s virkesterminaler.

– Resultatet visar att det finns en potential att minska kostnaderna genom fjärrstyrning. Den största potentialen finns nattetid eftersom vi skulle kunna erbjuda avlastning under hela dygnet, men även dagtid finns det möjligheter minska kostnaderna, säger Mikael Sundelin, avdelningschef Verksamhetsutveckling Industriförsörjning, SCA.

Biometria har även gjort en analys av marknaden nationellt där det finns en ännu större potential till kostnadsminskningar genom att flera företag ingår i en gemensam central som skulle kunna driftas av Biometria.  

I projektets slutrapport konstateras också att man behöver kunna garantera den fysiska säkerheten, utan obehöriga på plats. Det krävs också åtgärder för att säkra cybersäkerheten, exempelvis kryptering, geofencing och VPN.

– Datakommunikationen fungerade mycket bra under testerna, men det kan finnas utmaningar i en fullskalig permanent lösning, exempelvis på grund av höga virkesvältor som stör den mobila datakommunikationen eller bristande tillgång till fiberuppkoppling på avlägsna platser. En robust kommunikationslösning måste planeras väl för ändamålet, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telias företagsaffär.

Vid testet i november 2021 användes en virkeslastaren, en ombyggd Volvo L180 höglyft, som utrustats med uppkopplade kameror och sensorer. Foto: Tina Stafrén.

Ansökan inne hos Vinnova för nästa steg i projektet

Parallellt med utvecklingsarbetet har två erfarna operatörer utvärderat faktorer som vyer, kameraplacering, manövrering och ergonomi. Studien visar att förarmiljön kan förbättras i och med fjärrstyrning. Operatörerna hade relativt enkelt att hitta vyerna, satt bekvämt och lyckades snabbt hantera lyftprocessen med precision. Att arbetsmiljön blir mer lättillgänglig och ergonomisk gör även att arbetet kan möjliggöras för fler.

– Genom fjärrstyrning av våra maskiner kan vi lösa specifika problem inom industrin, såsom säkerhetsrelaterade situationer eller att bemanna terminaler på avlägsna platser och öka dess öppettider. Vi möjliggör också för automation i större skala då vi kan hantera komplexa situationer med fjärrstyrning och låta enklare uppgifter skötas av autonoma flöden, berättar Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE.

– I ett nästa steg planerar projektets aktörer bland annat att titta närmare på automation av vissa moment samt studera hur man kan förbättra täckningen och minska fördröjning vid kommunikation via 5G-nätet. En ansökan om fortsättning av 5G-utmaningarna har därför skickats in till Vinnova, och denna gång planerar även Ericsson att ansluta, en av världens största tillverkare av utrustning för mobil nätverkskommunikation, avslutar professor Mattias O’Nils, projektägare vid Mittuniversitetet.

Den här filmen visar demotestet som genomfördes i november 2021. 

Kontaktpersoner:

Mattias O’Nils, projektägare, professor och forskningsledare Mittuniversitetet
Tel: 070-695 76 68, e-post: mattias.onils@miun.se

Robert Östholm, presschef SCA
Tel: 060-19 33 01, e-post: robert.ostholm@sca.com

Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE
Tel: 0470-38 77 74, e-post: christian.spjutare@volvo.com

Telias presstjänst

Tanja Keisu, ansvarig för Biometria Labs 
Tel: 072-141 31 94, e-post: tanja.keisu@biometria.se

Jan Johansson, forskare Skogforsk
Tel: 070-141 25 73, e-post: jan.johansson@skogforsk.se

Här kan du läsa mer om projektet. 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19