Storsatsning på specialanpassade kurser ska gynna näringslivet

Fre 28 okt 2022 09:00

Tillsammans med 23 företag och organisationer ska Mittuniversitetet utveckla nya kurser anpassade efter behovet av datadriven utveckling hos olika branscher. I det fyraåriga projektet satsas totalt ca 31 miljoner kronor.

Fyra personer står framför en byggnadl
Stefan Forsström, projektledare för DRIVEN tillsammans med Johan Sidén, Patrik Österberg och Birgitta Engberg från Mittuniversitetet.

– Satsningen är en kraftsamling av universitetets forskning inom teknologi och skogsindustri och ligger väl i linje med universitetet strategi kring livslångt lärande. Dessutom stämmer det väl överens med våra ambitioner om att bidra till och driva regional utveckling, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet har beviljats finansiering av KK-stiftelsen för att starta ett kompetensutvecklingsprogram för yrkesverksamma. Målet är att utveckla korta kurser som går att kombinera med heltidsarbete. I det fyraåriga projektet deltar 23 företag och offentliga organisationer från olika typer av branscher, som IT, skogsindustri och teknikkonsulter. De medverkande organisationerna finns representerade i hela Sverige och flera av dem verkar i Västernorrlands och Jämtlands län.

– Det har varit ett jättestort intresse från företag att delta i projektet och kompetensutvecklingsbehovet är stort. De medverkande organisationerna ska först beskriva sitt och branschens behov av kompetens, därefter tar vi tillsammans fram ett kursutbud som matchar detta, säger Stefan Forsström, projektledare vid Mittuniversitetet.

Utbudet kommer att byggas i tre olika nivåer där den första nivån kommer innehålla breda och inspirerande kurser i högt eftertraktade ämnen, medan den andra nivån erbjuder fördjupad expertkunskap. På den tredje och sista nivån ligger implementeringskurser där företag, i stark samverkan med forskare, får hjälp att överföra ny kunskap och ny teknik i sin organisation.

Projektets budget är på totalt ca 31 miljoner kronor varav KK-stiftelsen finansierar med cirka 21 miljoner kronor. Mittuniversitetet investerar cirka 10 miljoner kronor och resten av finansieringen kommer från samarbetspartners. Bakom satsningen står Mittuniversitetets två största forskningscenter; STC – som forskar inom teknik som bland annat Internet of Things och AI, samt forskningscentret FSCN – som inriktar sig på skogsindustriell forskning.

– I våra nätverk finns redan en spännande mix av företagspartners som vi hoppas ska kunna lära av varandra och skapa nya samarbeten. Det här är ytterligare ett sätt att bidra till samhällsutveckling och utveckla samverkan mellan forskning och näringsliv, vilket ofta efterfrågas, säger Mattias O´Nils, centrumledare för STC.

– Vår innovationsprocess kräver multidisciplinära kompetenser som ständigt behöver utvecklas. DRIVEN ger oss möjlighet till långsiktig kompetensförbättring. Tack vare de olika nivåerna och upplägget som utgår från våra behov kan vi inrikta oss på olika funktioner i företaget. Det ökar vår konkurrenskraft! Säger Christophe Barbier, Senior Material Specialist på Billerud AB, en av de deltagande företagen.

– För att kunna möta näringslivets föränderliga kompetensbehov är återkommande kompetensutveckling under arbetslivet, det livslånga lärandet, en avgörande pusselbit. Här fyller vårt program Expertkompetens en viktig roll. De sökande miljöerna vid Mittuniversitetet, som nu får medel från oss, har förutom en hög vetenskaplig nivå även en stark pedagogisk kvalitet. Projektet kommer att bidra till näringslivets kompetensbehov och dessutom stärka lärosätets förmåga att hantera kursutveckling för yrkesverksamma, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

Projektet inleds 1 oktober 2022 och avslutas 30 september 2026.

Samarbetspartners:
Afry AB, Billerud AB, Biometria, Bron Innovation, Calejo industrial intelligence, CGI Sverige AB, Domsjö Fabriker AB, Eurocon Consulting AB, Holmen Aktiebolag, Knightec Aktiebolag, Media Research i Östersund AB, Mondi Dynäs Aktiebolag, MoRe Research Örnsköldsvik AB, Pandrol AB, Pro&Pro AB, Ragn-Sells AB, RISE Research Institutes of Sweden AB, SCA Forest Products Aktiebolag, SSG Standard Solutions Group AB, StarBit AB, Sweco AB, Valmet Aktiebolag, Försäkringskassan.

Kontaktperson:
Stefan Forsström, projektledare DRIVEN
Mobil: +46 72 581 89 74
E-post: stefan.forsstrom@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19