Så påverkar elkrisen vårt turistande

Ons 02 nov 2022 10:14

Hur påverkar den pågående elkrisen med fördyrade omkostnader vårt resande? Robert Pettersson, forskningsledare på ETOUR, berättar hur läget ser ut inom turismen i Sverige idag.

Robert Pettersson

Vad innebär den pågående elkrisen för turismen?

– Trots rådande, och förutspådda, utmaningar ser bokningsläget i exempelvis svenska fjällen ganska bra ut – turismen brukar ligga ganska stadigt oavsett konjunkturläget. Vi har behov av semester och av att lämna vardagen, även under kriser, det är viktigt för oss. Men generellt är besöksnäringen, liksom många andra branscher, mycket beroende av konjunktur och energipriser. Särskilt när det kommer till faktorer som påverkar resor och priset på resor. 

Hur påverkar elpriserna olika turistaktiviteter/resmål?

– Olika delar inom besöksnäringen är olika beroende av elförsörjning. Liftbolagen har exempelvis stora utgifter för lift och pistning. Till det kommer geografiska skillnader där företagen i norra Sverige, liksom privatpersonerna, har relativt sett lägre elkostnader. 

Befaras några långvariga effekter av den pågående krisen för turismen?

– Svenska hushåll har ett mönster av att lägga en ganska konstant del av hushållets inkomster på turism och resande, cirka 6–7 procent, även i kristider. Med ökade priser i omvärlden tros utgiftsnivån ändå vara densamma, men man väljer kanske andra, det vill säga billigare eller närmare, resmål. För svenska resenärer kan det innebära att ”Svemesterresandet” från pandemin kan hålla i sig. Just nu pågår ett forskningsprojekt om turism och vindkraft som tittar på hur befintliga turistverksamheter kan anpassas och nya utvecklas i besöksmål där vindkraften är etablerad.

 

Lyssna på intervju med Robert Pettersson i Sveriges Radio om turistläget

Läs mer om forskningscentret ETOURs projekt om turism och vindkraft


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-11-02