7 000 röstmottagare recenserar valdagen i september

Mån 12 dec 2022 09:23

Det är sällsynt med allvarliga problem och ordningsstörningar när svenska folket går till val. Det konstateras i en enkätundersökning som besvarats av närmare 7 000 röstmottagare som tjänstgjorde i vallokaler under valdagen i september.

Valet 2018 politik
Målet med undersökningen är att öka kunskapen om hur väl val genomförs i Sverige. Foto: Folmer, Mostphotos.

I samband med valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 genomfördes en nationell enkätundersökning där röstmottagare som tjänstgjorde i vallokaler på valdagen gavs möjlighet att svara på frågor om sina erfarenheter av röstmottagningen och rösträkningen.

– Att fråga röstmottagarna som tjänstgjort i vallokalerna under valdagen om deras erfarenheter kan tyckas vara en naturlig ingång för att öka förståelsen för de utmaningar och problem som kan uppstå under valdagen. Enskilda kommuner har säkert utvärderat arbetet i sina respektive valdistrikt, men såvitt vi vet har det inte tidigare genomförts en nationell studie i Sverige, säger John Högström, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Målet med undersökningen är att öka kunskapen om hur väl val genomförs i Sverige. Några undersökningar liknande denna har genomförts i olika länder bland annat i USA och Storbritannien. I Sverige finns över 6 000 valdistrikt, alla med egen vallokal. I genomsnitt hör 1 000–2 000 personer till varje distrikt och de väljare som inte har förtidsröstat ska gå till sin specifika vallokal på valdagen.

I varje vallokal ska minst tre röstmottagare finnas vid varje tidpunkt, och dessa ska förutom att ta emot röster också hjälpa väljarna, se till att det är god ordning i lokalen samt räkna rösterna när vallokalen stängt. Det gör röstmottagarna till centrala personer i valprocessen.

Nära 7 000 röstmottagare besvarade enkäten och nu har resultaten sammanställts och publicerats i en rapport vid Mittuniversitetet. Enkätsvaren visar att röstmottagarna i huvudsak bedömer att röstmottagningen och rösträkningen fungerade på ett bra sätt. Allvarliga problem och ordningsstörningar är sällsynta.

– Det är också ovanligt att röstmottagarna uppfattar att det begåtts felaktigheter som kunnat påverka valresultatet eller att väljare försökt att påverka valet på ett otillbörligt sätt, alltså att de försökt begå någon form av valfusk, säger Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare i Lerums kommun med lång erfarenhet av att arbeta med val. Under valet 2022 var han valsamordnare och ansvarade bland annat för utbildning av röstmottagare.

Det finns dock ett antal områden där såväl Valmyndigheten som kommunernas valnämnder kan behöva agera för att göra kommande val ännu säkrare och förebygga de problem och felaktiga hanteringar som trots allt uppstår under valdagen.

– I samband med höstens val var det köer till en del vallokaler, vilket fick stor medieuppmärksamhet. Det är också ett område som vi pekar ut i rapporten där förbättringar kan göras. Andra förbättringsområden handlar om allmän översyn av vallokalerna, att tydliggöra reglerna för hur man får sprida propaganda och förbättra förutsättningarna för att hålla ordning i valsedelsställen, säger John Högström. 

Läs den fullständiga rapporten.

Kontaktpersoner:

John Högström, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, john.hogstrom@miun.se, 010-142 81 55
Christian Jerhov, valsamordnare under valet 2022, christian.jerhov@gmail.com, 070-608 33 55


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-16