Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet tecknar samverkansavtal

Fre 09 dec. 2022 14:09

Fredag 9 december tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks kommun. Parterna förlänger därmed det nuvarande samverkansavtalet och avsätter tillsammans totalt sex miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Rektor och kommunchefen i Örnsköldsviks kommun signerar varsitt dokument
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik och Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

– Vårt nya samverkansavtal rör gemensamma satsningar kring innovationsutveckling och kompetensutveckling. Det är två synnerligen viktiga områden för en fortsatt hållbar samhällsutveckling i ett expansivt Norrland. Här kan universitetets forskning i samverkan med kommuner i vår region spela en avgörande betydelse, säger Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet.

Samverkansavtalet omfattar totalt sju profilområden. Forskningsprojekt i samverkan med kommunala förvaltningar ska ske inom:

  • Framtidens skola och välfärd
  • Strategisk kompetensutveckling inom framtidens arbetsliv
  • Hållbar utveckling med fokus på bioekonomi
  • Digitalisering med fokus på Internet of Things (IoT) och dataarkitektur

Profilområdet digitalisering finns också med bland prioriterade områden i den samverkan som ska ske med det kommunala koncernbolaget Rodret. Ytterligare tre profilområden lyfts fram:

  • Utmaningsdriven innovation för en hållbar omställning
  • Samspel mellan människa och teknisk utveckling
  • Attraktiva och välfungerande samhällen

– Vi ser fram emot en fortsättning där vi tillsammans testar och utvecklar smarta lösningar som bidrar till utveckling, dels inom kommunens kärnverksamhet, dels i ett bredare samhälls- och tillväxtperspektiv. Autonom friktionsmätning vid flygplatser, matematik-app för skolan och forskning kring hur universal design kan leda till förbättrad avfallshantering är några exempel på den bredd av projekt vi hittills inlett samverkan kring, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

Mittuniversitetet satsar tre miljoner kronor i samverkansavtalet och Örnsköldsviks kommun investerar lika mycket. Av den totala potten på sex miljoner ska två miljoner öronmärkas för satsningar inom det kommunala koncernbolaget Rodret. Avtalet löper från 1 januari 2023 till 31 december 2026.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsvik, 072-514 22 60


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-06-19