Avhandling med fokus på en hållbar pappersmassaindustri

Tor 03 mar 2022 14:35

I en ny avhandling från Mittuniversitetet beskriver industridoktoranden Robert Norgren hur restprodukter från pappersmassaindustrin, svårhanterat bioslam, kan användas för att föda upp insekter som därefter förädlas till djurfoder.

Robert Norgren presenterar sin avhandling

Fredag den 25 februari försvarade Robert Norgren, industridoktorand i ekoteknik och miljövetenskap, sin avhandling "Valorization of Low Value Organic Waste by the use of Black Soldier Fly Larvae – Bioconversion of Sludge from the Pulp and Paper Industry".

Avhandlingen redogör för behovet att hitta nya sätt att skapa värde ur avfall från pappers- och massaindustrin. Utifrån de rådande förutsättningarna förbrukas stora materiella resurser samtidigt som mängder med avfall genereras i en så kallad linjär ekonomi.

– Jag utgår från pappersmassaindustrin som fallstudie och ställer mig frågan om hanteringen av bioslam kan göras mer cirkulär och därmed hållbar, berättar Robert.

En cirkulär ekonomi strävar efter att skapa värde ur avfall för att på så sätt kunna ersätta råvaror, men det förutsätter att det finns kännedom om hur restmaterial kan nyttjas och vilka tekniska svårigheterna som behöver överbryggas.

– Bioslammet är väldigt blött, har lågt energivärde, innehåller giftiga ämnen och tillhör kanske den typ av avfall som det är svårast att förädla, menar Robert.  

Som en del av forskningen har olika tillvägagångssätt för att skapa värde ur pappersmassaindustrins bioslam rangordnats. En av de mest lovande metoderna – att producera proteiner med hjälp av larver av svart soldatfluga – är en av avhandlingens bärande delar.

– Min forskning visar att förbehandlingar som ökar näringsvärdet i bioslammet bidrar till bättre tillväxt hos larverna. Därför är förbehandling en viktig förutsättning i förädlingsprocessen. De proteinrika larverna utgör i sin tur råvara vid produktion av foder till fågel, gris och nötboskap. Användning av foder framställt av bioslam bidrar till en cirkulär ekonomi, berättar Robert.

Som industridoktorand, med ena foten hos arbetsgivaren Ragn-Sells och den andra vid forskningsmiljön på Mittuniversitetet, har han fått en bredare förståelse för hållbara utmaningar inom industrin och hur man ska kunna kommersialisera forskningen.

– Jag kommer att fortsätta att jobba med möjligheten att skapa värde ur pappersmassaindustrins restfraktioner med hjälp av insekter eftersom det finns mycket intressanta problem som det saknas kunskap kring. Dessutom ser Ragn-Sells en stor potential för den här typen av teknik inom avfallssektorn. Jag ser fram emot att forska mer kring de här frågorna på universitetet par år till, avslutar Robert.

Robert Norgrens avhandling i Diva

Robert Norgrens disputation den 25 februari 2022

Robert Norgren presenterar sin avhandling
Robert Norgren presenterar sin avhandling
Robert Norgren presenterar sin avhandling
Robert Norgren presenterar sin avhandling

Sidan uppdaterades 2022-03-03