Kriget och klimatet – vad händer nu?

Mån 07 mars 2022 14:03

Kan vi klara oss utan Rysslands export av gas och kan de ökade priserna på energi tvinga oss till att bli mer klimatvänliga? Ja. Och nej, menar Torbjörn Skytt, klimatforskare vid Mittuniversitetets institution för ekoteknik och hållbart byggande.

Porträttbild på Torbjörn Skytt
Torbjörn Skytt.

Trots allt är rysk gas klimatmässigt bättre än tyskt kol, konstaterar Torbjörn Skytt. Tyskland, som har planer på att mer eller mindre fasa ut kolkraften till år 2030, har i stort sett baserat sin nedstängning av kärn- och kolkraft på ersättning av rysk gas. Nu, när företaget bakom Nordstream 2 försatt sig i konkurs, kan de planerna lätt raseras.

– Om Putin drar igen kranen även på Nordstream 1 så blir det tuffa tider i Europa. Det snabbaste sättet att öka elproduktionen i Europa är i så fall att dra igång befintliga kolkraftverk eller rent av bygga nya eftersom det går snabbt och ger säker elproduktion. Kärnkraft tar för lång tid. Vindkraft tar också för lång tid vad gäller sådana produktionsmängder, säger Torbjörn Skytt.

Att köpa de mängder gas från annat håll i närtid är inte realistiskt, menar han, trots att USA påstår sig kunna leverera en del.

Sverige har en fördel jämfört med Europa

Att priserna nu ökar på el, diesel och bensin kan absolut bidra till mindre förbrukning och därmed bättre ur ett klimatperspektiv. Men det är marginellt, menar Torbjörn Skytt.

– Jag är tveksam till att det kommer bli några positiva effekter av det som händer nu. Vi kommer lägga mer pengar på energi och har mindre pengar över för konsumtion i stort vilket ger en liten klimatvinst, som sannolikt äts upp av att flera länder kommer säkra upp sin elproduktion med kolkraft.

Sverige har dock en fördel jämfört med Europa, med vår stora del vattenkraft och kärnkraft. Och kanske kan vi lära något av historien – oljekrisen i Mellanöstern 1973 gjorde att Sverige fattade beslut om att på sikt bli kvitt sitt oljeberoende.

– Det som skulle kunna hända nu är väl då att ”gemene man” ser vinster med att ha fordon som drivs med el istället för oljeprodukter och således ökar omställningen till eldrift.

Fler forskarröster om kriget

Mittuniversitetet har flera forskare som bidrar med kunskap om kriget i Ukraina. Vi har samlat nyheter och kontakter till forskare inom en rad områden här:

Kriget i Ukraina


Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-03-09