Samarbeten med ryska institutioner ska omedelbart upphöra

Fre 04 mar 2022 10:24

På en presskonferens den 2 mars uppmanade utbildningsminister Anna Ekström till att kontakter med ryska och belarusiska statliga institutioner ska upphöra. Mittuniversitetet arbetar just nu med att se över våra samarbeten.

Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten mellan lärosäten och forskningsfinansiärer och statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtaganden initieras.

– Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer har en mycket viktig roll i att stå upp för kunskap, för akademisk frihet, för demokrati, för mänskliga rättigheter och i att visa solidaritet med studenter, lärare och forskare i Ukraina, sa Anna Ekström.

Samtidigt betonade utbildningsministern vikten av att samarbeten med enskilda forskare bedöms noga.

– Det är viktigt att enskilda ryska och belarusiska forskare inte med automatik likställs med statliga institutioner.

Vad gör Mittuniversitetet?

– Mittuniversitetet följer utvecklingen noga och vi vill göra allt vi kan för att bistå studenter och forskare i Ukraina. Vi som lärosäte är medlemmar i Scholars at risk och står redo att ta emot och hjälpa forskare på flykt, säger rektor Anders Fällström.

Mittuniversitetet har idag inga direkta samarbeten med ryska institutioner. Däremot ingår Mittuniversitetet i samma mobilitetsnätverk som ryska institutioner, inom North2North. Där ser man nu över hur samarbetet ska hanteras utifrån regeringens uppmaning. Fakulteterna arbetar med att se över vilka eventuella övriga samarbeten som påverkas. Under dagen har ett samarbete med ett ryskägt företag avbrutits.

Rektor Anders Fällström betonar att det är mycket viktigt att skilja på individer och system.

– Många enskilda ryska forskare är regimkritiska och behöver kontakter med forskare från andra länder. Att avbryta alla forskningskontakter med rysk koppling tror vi inte är rätt väg. Vi har flera medarbetare med rysk bakgrund på Mittuniversitetet. Det är viktigt att de inte känner sig utpekade.

Stöd till studenter och medarbetare

Mittuniversitetet, via International Relations Office, har varit i kontakt med ett fåtal studenter som kommer från berörda områden. Studenthälsan erbjuder samtalsstöd till alla studenter som mår dåligt eller känner oro.

Medarbetare som behöver stöd kan kontakta företagshälsovården efter dialog med närmaste chef.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-03-09