Flera bekanta namn på IVAs 100-lista

Fre 13 maj 2022 09:20

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har offentliggjort sin årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. I år är temat teknik i mänsklighetens tjänst och Mittuniversitetet representeras av tre forskare.

Bildcollage porträttfoton av tre män - Armando Cordova, Aron Larsson och Benny Thörnberg,  samtliga forskare på Mittuniversitetet
Armando Cordova, Aron Larsson och Benny Thörnberg. Foto: Mittuniversitetet.

Armando Cordovas uppmärksammade forskning kring ämnet kapsaicin har inte bara lett till en börsnotering och kopplingar till fjolårets Nobelpris, utan nu också en plats på IVAs 100-lista.

− Det var himla hedrande att vårt team blev upptagna på listan. Det visar att våra idéer och forskning är intressanta och viktiga på en nationell och internationell arena, säger Armando Cordova, professor i organisk kemi vid FSCN.

Aron Larsson, professor vid RCR, samverkar med kollegor på Stockholms universitet med forskning kring en metod och beräkningsbibliotek för att värdera verksamhetsrisker och kostnadseffektiviteten i riskhanteringsåtgärder, samt att fördela kostnaden för riskhantering över affärsenheter. Även han tar en plats på 100-listan.

− Det är jätteroligt att just denna spinoff av vår forskning och hur den kan tillämpas i industrin uppmärksammas av IVA. Vi hoppas såklart att det ger fina förutsättningar att få en bredare krets av organisationer som tillämpar dessa metoder, vilket i sin tur skapar ytterligare förståelse för hur praktisk riskanalys kan förbättras, säger Aron Larsson.

För Benny Thörnberg, docent vid STC, är platsen på 100-listan kopplad till att han utvecklat en patentsökt instrumentering för klassificering och karakterisering av material som blir avsevärt billigare än den teknik som idag finns på marknaden, därmed potentiellt effektivare materialflöden. Instrumentet har dessutom alternativa användningsområden, så som is- och halkvarning inom fordons- och vindkraftsindustrierna.

− Flera års forskningsarbete inom mätteknik och kameror gav mig idén till en helt ny innovativ metod för spektral avbildning som baseras på modulerat ljus. Jag vill rikta ett särskilt tack till Miun Innovation som varit fantastiskt behjälplig i processen att söka patent, säger Benny Thörnberg.

Sidan uppdaterades 2022-05-16