96 forskare skriver unik antologi om skogens värden

Tis 21 jun 2022 10:24

Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I en ny antologi från Mittuniversitetet ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman.

trädkronor i solsken fotograferade underifrån.

De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.

– 69 procent av Sveriges landyta utgörs av skogsmark, det vill säga 28 miljoner hektar. Mittuniversitetet är beläget i en skogsindustriell region som är beroende av de skogliga näringarna och det är viktigt att diskutera skogen utifrån olika perspektiv och belysa de möjligheter och utmaningar som vår skogsnäring står inför, säger Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet.

Den svenska skogen är idag en arena för målkonflikter och flera intressenter och debattörer vill föra fram sina argument – utifrån ekonomiska, miljömässiga eller sociala perspektiv. I det här läget är den vetenskapliga kunskapen viktig. Forskning inom olika ämnesområden behöver kombineras för att ge underlag för de beslut som behöver fattas om hur vi ska bevara miljövärden och samtidigt bruka och använda skogen i framtiden.

– Antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner” syftar till att belysa skogen utifrån många olika temaområden och vetenskapliga perspektiv. Vi vill lyfta fram den kunskap som finns i en lättillgänglig form, säger Catrin Johansson, professor i organisationskommunikation och hållbarhetskoordinator vid Mittuniversitetet. 

Antologin har ett format där forskare genom att skriva en kort text utifrån sin forskning eller andra erfarenheter på ett givet tema, bidrar till en ökad spridning av kunskap om ämnet i samhället. Texterna är populärvetenskapliga och målet är att nå en bredare läsekrets än de som vanligen läser vetenskapliga publikationer.

– Ambitionen var att samla ett brett kunskapsunderlag med reflektioner om skogen och vi bjöd in forskare från såväl naturvetenskap, teknik, ekonomi, samhällsvetenskap som humaniora, säger projektledaren Inger Axbrink.

Den svenska skogen behöver mer hållbara lösningar i framtiden, och antologin kan förhoppningsvis öka kunskapen om den forskning som finns. Antologin är uppdelad i kapitlen; Biologisk mångfald, Klimat, Skogens många värden, Skogsskötsel, Nya bioekonomin och Andra perspektiv.

– Det är svårt att lyfta fram enskilda texter, det riskerar att ge sneda bilder av detta mångfasetterade spektrum av forskning, men jag är mycket imponerad av många av texterna. De är innehållsrika och riktigt intressanta. Hoppas många finner glädje i att läsa dem och att vi tillsammans kan bidra till att nyansera debatten om skogen, säger Oskar Englund, docent i miljöteknik vid Mittuniversitetet.

Antologin finns att läsa på www.miun.se/skogensvarde och via det digitala vetenskapliga biblioteket DIVA.

Det går också att beställa en tryckt version.

Redaktionskommitté:

Catrin Johansson, hållbarhetskoordinator och professor i organisationskommunikation
Hans-Erik Nilsson, dekan fakulteten för Naturvetenskap teknik och medier
Peter Öhman, professor i företagsekonomi
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi
Birgitta Engberg, docent i kemiteknik
Oskar Englund, docent i miljöteknik
Per Simonsson, doktor i biologi samt hedersdoktor
Inger Axbrink, forskningskommunikatör

Kontaktpersoner:

Catrin Johansson, professor i organisationskommunikation och hållbarhetskoordinator vid Mittuniversitetet, catrin.johansson@miun.se
Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet, bengt-gunnar.jonsson@miun.se
Oskar Englund, docent i miljöteknik vid Mittuniversitetet, oskar.englund@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-16