Ånge kommun och Mittuniversitetet tecknar samverkansavtal

Fre 17 juni 2022 13:40

Fredag 17 juni tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Ånge kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt fyra miljoner kronor till gemensamma forskningsprojekt under avtalsperioden.

Anders Fällström och Erik Lövgren, kommunalråd Ånge kommun
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Erik Lövgren, kommunalråd Ånge kommun. Foto: Marie Öberg.

– Ånge blir den sjätte kommunen i Västernorrlands län som vi tecknar samverkansavtal med. Det känns otroligt bra med det stora engagemang som finns i Ånge kring universitetsnära frågor. Vi bedriver redan idag forskningsprojekt i kommunen för att till exempel åstadkomma en effektivare snöröjning med hjälp av AI-teknik. Genom avtalet kan vi bredda vår samverkan till flera andra, viktiga områden, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

I samverkansavtalet är det framför allt tre områden som lyfts fram som särskilt viktiga. Det handlar om ”Hållbar utveckling” med särskild betoning på social hållbarhet, grönomställning och cirkulär ekonomi. Det handlar också om ”Digitalisering” för en fortsatt stark digitalisering av välfärdssektorn där samverkan ska kunna ske genom till exempel forskning och testbäddar för digitalisering för att stödja kommunens tjänster till medborgare.

Slutligen lyfts också programmet ”Framtidens Välfärd – Vård och Skola” fram i avtalet med betoning på forskningsinsatser och utvecklingsstöd kring nya och förbättrade metoder inom arbetsområdena Nära Vård och Skolutveckling.

– Mittuniversitetet är en viktig förutsättning för tillväxten i vår kommun och genom att vi nu tecknar ett samverkansavtal så är det ytterligare en viktig del i Ånges utveckling och den gröna omställning som nu sker i kommunen, samtidigt som det ger förutsättningar för en skola och omsorg i toppklass, säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef Ånge kommun.

Mittuniversitetet satsar två miljoner kronor i samverkansavtalet och Ånge kommun investerar lika mycket. Avtalet löper från 1 juli 2022 till 30 juni 2026.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Mattias Robertsson Bly, kommunchef Ånge kommun, 073-052 96 44


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-06-19