Kvintett blir nya hedersdoktorer på Mittuniversitetet

Tis 30 aug 2022 08:37

Mittuniversitetets fem nya hedersdoktorer blir de internationella forskarna Frances Lucy, Hanspeter Kriesi och Walter Lorenz samt bilderboksskaparen Pija Lindenbaum och den uppmärksammade DNA-släktforskaren Peter Sjölund. Hedersdoktorerna uppmärksammas vid Akademisk högtid i oktober.

Hedersdoktorer 2022 kollage
Hedersdoktorer 2022

− I juni genomförde vi vår första akademiska högtid efter drygt två år av pandemi och nu kan vi se fram emot en ny festlighet i oktober där vi får möjlighet att uppmärksamma ytterligare fem hedersdoktorer, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

− Eftersom hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av våra områden eller för vår region får 2022 års hedersdoktorer sägas utgöra en utmärkt mix av just detta. Vi hoppas knyta dem ännu närmare Mittuniversitetet i framtiden, säger Anna Olofsson, dekan vid Fakulteten för humanvetenskap.

Frances Lucy är verksam vid Atlantic Technological University, Sligo (ATU Sligo) på Irland och en internationellt erkänd forskare bland annat inom området invasiva arter. Hon har varit en av drivkrafterna för att utveckla ett omfattande samarbete med Mittuniversitetet bland annat genom årliga lärar- och studentutbyten. Med ett omfattande internationellt forskningsnätverk har hon även granskat bidrag till både det svenska forskningsrådet och Naturvårdsverket. Hon är också medlem i den rådgivande kommittén för Irish Environmental Protection Agency. 

Hanspeter Kriesi, professor i statsvetenskap vid European University Institute i Florens, bedriver forskning som är relevant för många sektorer vid Mittuniversitetet och samverkar också med universitetet idag. Han har tidigare undervisat vid universiteten i Amsterdam, Genève och Zürich samt lett ett schweiziskt nationellt forskningsprogram om ”Utmaningar till demokrati på 2000-talet”. Hans omfattande forskningsintressen inkluderar studier av direktdemokrati, sociala rörelser, politiska partier och intressegrupper, den allmänna opinionen, den offentliga sfären och politisk kommunikation.

Peter Sjölund från Gudmundrå, Västernorrlands län, har genom DNA-släktforskning bidragit till att ett av Sveriges mest uppmärksammade mord uppklarades, dubbelmordet i Linköping. DNA-släktforskning innebär att moderna forensiska tekniker tillsammans med traditionell arkivvetenskap kan skapa nya former av bevis, en utveckling som är i sin början. Peters arbete och engagemang inom området har inte bara ökat förståelsen för vår egen historia, den har också ökat intresset för arkiv och den information som arkiv kan erbjuda.

Pija Lindenbaum, född och uppvuxen i Sundsvall är en av Sveriges främsta bilderboksskapare. Med ett omutligt barnperspektiv, kombinerat med humor och en unik skärpa i uttrycket har hon i en lång rad bilderböcker sedan debuten 1990 försvarat barnets rätt att vara sig själv, och även lyft frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Hon har också suttit på stol nr 14 i Svenska barnboksakademin 1999-2007. Lindenbaum har bl a vunnit Augustpriset för Gittan och gråvargarna (2000) och bilderbokspriset Snöbollen för sin senaste bok Vitvivan och Gullsippan (2021). Hennes verk har bidragit till att utveckla såväl bilderbokskonsten som litteraturdidaktiken i förskolan.

Walter Lorenz är professor i socialt arbete och är en av förgrundsfigurerna i Europa avseende globala och kritiska perspektiv på socialt arbete. Fram till 2016 var Lorenz rektor vid universitetet i Bozen, Italien, och sedan 2017 är han gästprofessor vid Charles University i Prag. Han tillhör Mittuniversitetets första generation av internationella samarbetspartners. Via engagemanget i European Center Community Education (ECCE) etablerades kontakt med ämnet socialt arbete för mer än 30 år sedan, initialt via dåvarande Socialhögskolan och senare Mitthögskolan. Lorenz vetenskapliga produktion är av central betydelse för utvecklingen av den globala och interkulturella profil som Mittuniversitetets socionomutbildning har.

Kontaktpersoner kring hedersdoktorerna:

Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, hans-erik.nilsson@miun.se
Pär Olausson, ceremonimästare, 010-142 85 47, par.olausson@miun.se

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-08-30