Nordanstigs kommun och Mittuniversitetet tecknar samverkansavtal

Mån 13 juni 2022 13:17

Måndag 13 juni tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Nordanstigs kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt fyra miljoner kronor till gemensamma forskningsprojekt under avtalsperioden.

Två män skakar hand och ler
Glada miner när rektor Anders Fällström och kommunchef Erik Hedlund signerat samverkansavtalet. Foto: Karin Ingerstam, Nordanstigs kommun.

– Att fortsätta bygga samarbeten mellan Mittuniversitetet och regionens kommuner är en avgörande pusselbit i förverkligandet av Mittuniversitetets vision att vara ett globalt universitet med regionalt engagemang. På det här sättet skapar vi en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte som stimulerar regionens och landets tillväxt och ökar kvaliteten i grundutbildning och forskning, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

I avtalet pekas ett antal profilområden ut som särskilt viktiga att samverka kring. Det handlar om:
- utvecklad och kostnadseffektiv välfärd inom vård, omsorg och skola
- hållbar tillväxt, landsbygdsutveckling och innovation inom den organisatoriska kommunen, den geografiska kommunen och dess näringsliv
- ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet inkluderande främjad folkhälsa

Inom dessa områden bedriver universitetet stark forskning i samverkan med såväl aktörer i regionen som ledande internationella näringslivspartners.

– Vi är stolta att Nordanstigs kommun har nått ett nära samarbete med Mittuniversitetet. Mittuniversitetets roll i vår arbetsmarknadsregion är viktig. Vårt samarbete kommer handla om hur vi utvecklar viktiga områden som kommunens omsorg, skola, folkhälsa och inte minst näringslivets framtid, säger Erik Hedlund, kommunchef Nordanstigs kommun.

Mittuniversitetet satsar två miljoner kronor i samverkansavtalet och Nordanstigs kommun investerar lika mycket. Avtalet löper från 1 juli 2022 till 30 juni 2026.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Erik Hedlund, kommunchef Nordanstigs kommun, 0652-360 89


Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-06-13