Ny bok: När tiden byttes ut - norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850-1906

Ons 08 jun 2022 09:20

Vad hände i byarna då timmerfronten nådde norra Jämtland vid 1800-talets mitt? Det är en fråga Svenbjörn Kilander, professor emeritus i historia, diskuterar i sin nyutgivna bok När tiden byttes ut.

Del av bokframsida till boken När tiden byttes ut

När skogsnäringen och industrialismen expanderade in i norra Jämtland förändrades livet i samhället där jordbruk varit näring och drivkraft för samhällsutvecklingen.

Hur påverkades människorna i Alanäs, Frostvikens och Ströms socknar när deras agrara samhällsstruktur utmanades av industrialismens krafter? I boken När tiden byttes ut, granskar Svenbjörn Kilander handeln med skog och egendomar i åtta byar mellan 1850 och 1906.

Bakom utvecklingen anas den svenska staten som alltmer reglerade de privata villkoren. Man får klart för sig att den populära bilden av baggböleriet som orsak till den ekonomiska omvälvningen är kraftigt förenklad. Han beskriver konkret samtliga avverkningsrätter, överlåtelser av fastigheter och krediter mot inteckning i fast egendom i byarna.

Resultatet är samtidigt en skildring av det norrländska inlandets omvandling under den tid då det svenska industrisamhället fick allt fastare konturer. På ytan var förändringarna små, men ändå stöptes lokalsamhällena om i grunden. Boken är tankeväckande och utgör en grund för diskussioner om strukturförändringar i samhället med lokala, regionala och slutligen nationella konsekvenser


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-08