Utländska ambassadörer besökte campus Östersund

Tors 16 juni 2022 15:07

Som en del i en tvådagarsresa i Jämtlands län fick närmare tjugo utländska ambassadörer stifta närmare bekantskap med fyra av Mittuniversitetets forskningscentrum under torsdagen.

Ambassadörer utanför vindtunneln
Centrumledare Mikael Bäckström ger en engagerad inblick i klimattunnelns konstruktion - på Sports Tech research centre. Foto: Matilda Eliasson.

Besöket är en del i Utrikesdepartementets arbete för att ge utländska ambassadörer, stationerade i Sverige, en bredare inblick och kunskap om landet. I gruppen ingick i första hand ambassadörer från afrikanska och asiatiska länder.

Under onsdagen och torsdagen har delegationen på totalt 25 personer besökt olika företag och institutioner i Åre och Östersund med omnejd. Torsdagsförmiddagen var avsatt för ett besök på Mittuniversitetet där ambassadörerna först en fick inblick i delar av den pågående turismforskningen på ETOUR.

Robert Pettersson föreläser för ambassadörer
Centrumledare Robert Pettersson, ETOUR, berättade om forskning kring idrott, friluftsliv och evenemang som sociala broar för nyanlända. Foto: Ronney Wickzell.

Därefter guidades ambassadörerna i mindre grupper runt campusomårdet med stopp vid de olika forskningslabben på Nationellt vintersportcentrum, Risk- och krisforskningscentrum och Sports Tech Research Centre.

Ambassadörer besöker NVC Ambassadörer besöker RCR
Ambassadörerna fick lära sig mer om fysiologiska tester och prestationsforskning på NVC och de fick också möta naturlandskap, explosioner och strömavbrott i RCR Lab. Foto: Ronney Wickzell.

I delegationen ingick också den relativt nya landshövdingen i Jämtlands län, Marita Ljung, som därmed fick en första rundtur på campusområdet för att stifta bekantskap med delar av universitetets verksamhet.

Enligt samstämmiga uppgifter utföll besöket till belåtenhet - både hos ambassadörer, UD och länsledning.


Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-06-17