Utländska ambassadörer besökte campus Östersund

Tor 16 jun 2022 15:07

Som en del i en tvådagarsresa i Jämtlands län fick närmare tjugo utländska ambassadörer stifta närmare bekantskap med fyra av Mittuniversitetets forskningscentrum under torsdagen.

Ambassadörer utanför vindtunneln
Centrumledare Mikael Bäckström ger en engagerad inblick i klimattunnelns konstruktion - på Sports Tech research centre. Foto: Matilda Eliasson.

Besöket är en del i Utrikesdepartementets arbete för att ge utländska ambassadörer, stationerade i Sverige, en bredare inblick och kunskap om landet. I gruppen ingick i första hand ambassadörer från afrikanska och asiatiska länder.

Under onsdagen och torsdagen har delegationen på totalt 25 personer besökt olika företag och institutioner i Åre och Östersund med omnejd. Torsdagsförmiddagen var avsatt för ett besök på Mittuniversitetet där ambassadörerna först en fick inblick i delar av den pågående turismforskningen på ETOUR.


Centrumledare Robert Pettersson, ETOUR, berättade om forskning kring idrott, friluftsliv och evenemang som sociala broar för nyanlända. Foto: Ronney Wickzell.

Därefter guidades ambassadörerna i mindre grupper runt campusomårdet med stopp vid de olika forskningslabben på Nationellt vintersportcentrum, Risk- och krisforskningscentrum och Sports Tech Research Centre.


Ambassadörerna fick lära sig mer om fysiologiska tester och prestationsforskning på NVC och de fick också möta naturlandskap, explosioner och strömavbrott i RCR Lab. Foto: Ronney Wickzell.

I delegationen ingick också den relativt nya landshövdingen i Jämtlands län, Marita Ljung, som därmed fick en första rundtur på campusområdet för att stifta bekantskap med delar av universitetets verksamhet.

Enligt samstämmiga uppgifter utföll besöket till belåtenhet - både hos ambassadörer, UD och länsledning.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-17