Första lärosätet att få en strategisk miljö

Tor 14 jul 2022 09:14

Mittuniversitetet har som första universitet i Sverige fått en strategisk miljö – Transformative Technologies – utsedd av KK-stiftelsen. Lärosätet kan därmed ansöka om 30 miljoner kronor som KK-stiftelsen avsatt särskilt för strategisk utveckling av miljön.

Additiv tillverkning, Sports Tech Research Centre
Forskning inom additiv tillverkning blir en del av den strategiska miljön Transformative Technologies. Foto: Sandra Lee-Pettersson.

– Det är så klart ett mycket gott betyg till vårt strategiska utvecklingsarbete att vara det enda lärosätet som passerat KK-stiftelsens nålsöga så här långt. Vår ambition är att den strategiska miljön TransTech blir ett sätt att bidra till den kraftiga och positiva nyindustrialisering som sker i Norrland, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Beskedet från KK-stiftelsen kommer efter en ansöknings- och urvalsprocess där universitetets ansökan granskats av en utomstående expertgrupp. Expertgruppen konstaterar bland annat att ”omvärldsanalysen ger en insiktsfull bild av miljöns positionering i förhållande till angränsande forskning och till större satsningar inom närliggande områden, både nationellt och internationellt.”

Den strategiska miljön TransTech på Mittuniversitetet får möjlighet att ansöka om forskningsmedel, utanför KK-stiftelsens ordinarie program, på upp till 30 miljoner kronor totalt under en treårstid. Medlen ska användas kunna användas till projekt som bidrar till att stärka miljöns internationalisering. För att öka kvaliteten i den strategiska miljön kopplas en ny referensgrupp till TransTech med representanter från både näringsliv och akademi.

Mittuniversitetet har under en 10-årsperiod varit utsedd som en så kallad KK-miljö av KK-stiftelsen, med möjlighet att mer samlat få finansiering från stiftelsen. Det nya beskedet innebär en utveckling av den tidigare KK-miljön som nu stärks genom en utökad forskningsverksamhet.  

– Satsningen gör att vi tar nästa steg i utvecklingen av vår forskningsmiljö när vi också lägger till vår forskning inom additiv tillverkning. TransTech integrerar därmed forskning om transformativ industriell teknologi vid tre av Mittuniversitetets centrumbildningar och finns representerad i både Sundsvall och Östersund. Det ökar vår forskningskvalitet och ger oss utvecklingskraft för att bli än mer relevanta regionalt, nationellt och internationellt, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier på Mittuniversitetet.

– Vi har följt TransTech under 10 år och dess framgångsrika utveckling bland annat inom forskningen som rör processteknik för skogsbaserade fibrer och trådlös kommunikation inom Internet of Things. Nu har miljön kvalificerat sig för nästa steg utifrån en tydlig strategi, vilket vi nu beviljat. Det ska bli spännande att tillsammans med vår externa expertgrupp följa och bedöma den fortsatta utvecklingen av TransTech, när miljön nu tar sig an nya mål för bland annat internationalisering och breddad näringslivsrelevans, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se
Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, hans-erik.nilsson@miun.se
Presskommunikatör Mittuniversitetet, press@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19