Mittuniversitetet får utveckla sjuksköterskeutbildning i glesbygd

Tis 30 aug 2022 13:55

Utbildningsdepartementet har givit Mittuniversitetet medel för ett pilotprojekt kring en decentraliserad sjuksköterskeutbildning. Tanken är att nyttja befintliga lärcentra i Funäsdalen, Hammarstrand, Sollefteå, Strömsund och Ånge för att där kunna utbilda fler sjuksköterskor.

Varmt omhändertagande
Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos.

Utbildningsdepartementet har avsatt 3,5 miljoner kronor för 2022 och 3,5 miljoner kronor för 2023 i Mittuniversitetets fall. I första skedet ska en förstudie genomföras med tänkta lärcentra för att få mer kunskap om vad som behövs för att starta upp den decentraliserade utbildningen.

– Det är idag svårt att rekrytera sjuksköterskor till många mindre glesbygdsorter. Syftet med pilotprojektet är att göra det möjligt för studenten att genomföra delar av sin sjuksköterskeutbildning i sitt omedelbara närområde och på så sätt hoppas vi bidra till kompetensförsörjningen i glesbygd, säger Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Den stora utmaningen med att säkra kompetensförsörjningen inom vården har varit känd länge och bekräftades så sent som i början av året när Mittuniversitetets ledning genomförde rundabords-samtal med regioner och kommuner i närområdet kring deras behov av kompetensförsörjning av sjuksköterskor.

– Eftersom samtliga parter uttryckte ett mycket stort behov av utbildade sjuksköterskor de kommande åren valde vi, trots kort varsel, att gå in med en ansökan och den har vi nu fått beviljad, vilket känns väldigt glädjande. Vården behöver mer personal och vi står redo att utbilda dem, säger Anna Olofsson, dekan humanvetenskapliga fakulteten vid Mittuniversitetet.

Planen för den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen är att nyttja befintliga lärcenter i närområdet vid orterna Funäsdalen, Hammarstrand, Sollefteå, Strömsund och Ånge, som ligger längst ifrån campusstäderna. Inledningsvis sker ett uppbyggnadsarbete kring en anpassad lärmiljö för sjuksköterskeutbildningen i nära dialog med lärcenter och kommuner.

– Målet är så klart att hitta en modell som vi kan arbeta med på lång sikt och vi har gott hopp om fortsatt finansiering. Pilotprojektet är mycket viktigt för att kunna utvärdera arbetsformen för decentraliserad distansutbildning för sjuksköterskor, det tänkta innehållet och genomförbarheten. Sedan måste vi självklart också säkra ett nationellt kvalitetsperspektiv, säger Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Utbildningen kommer i huvudsak att ske på distans med fysiska träffar vid lärcentren flera gånger per termin. Utöver träffar på lärcenter behöver studenterna tid på Kliniskt träningscenter på Mittuniversitetet för att träna praktiska övningar samt tid för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i närområdet runt lärcentren.

Antagning ska ske nationellt på vårterminen och Mittuniversitetet kommer att samverka med närliggande kommuner och arbetsförmedlingar för att marknadsföra utbildningen.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-22