Forskare och innovatörer matchas i nytt projekt

Ons 21 sep 2022 09:16

Anställda och studenter på Mittuniversitetet kan få hjälp av forskare för att lösa dilemman i sina innovationer. I ett nytt treårigt projekt kommer Miun Innovation att matcha sina idéhavare med forskare.

FSCN forskning

Vad gör man om man sitter på en bra idé eller innovation men saknar en viktig pusselbit för att ro det i land? Jo, man tar förstås hjälp av forskare. Hittills har detta varit svårt då forskarna inte haft resurser att hjälpa till med problemlösning åt idéhavarna. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det. Rektor har beslutat att bevilja tre miljoner kronor till projektet ”Akademisk kompetens för nyttiggörande av idéer från Mittuniversitetet”, med start vid årsskiftet.

Ett unikt projekt

Innovationsrådgivare Sven Wadman har tillsammans med rektor Anders Fällström kläckt idén och dragit upp riktlinjerna.
– Det finns mig veterligt inget annat universitet i Sverige som gör så här, så projektet i sig är unikt, säger Sven Wadman.

Sedan tidigare får innovatörer vid Mittuniversitetet hjälp av Vinnova att validera sina idéer, det vill säga bedöma om idén är tillräcklig unik och för att se om det fyller ett behov i samhället. Däremot har det inte funnits resurser för att stärka idéer med akademisk kompetens. Nu hoppas Sven Wadman få se fler idéer från Mittuniversitetet ute i samhället.
– Vi har ett stort inflöde av idéer och många idéer får läggas ned på grund av att det kan saknas kompetens för vissa moment. Men vi har nu möjlighet att nyttja kompetens från universiteten i form av våra forskare, tack vare denna satsning från rektor, säger han.

Förenklar kedjan

Anders Fällström menar att många av de idéer och resultat som forskare och studenter sitter på mycket väl skulle kunna leda till bra innovationer, till nytta för samhället.
– Det här innebär att de så småningom kanske kan kommersialiseras eller på annat sätt nyttiggöras utanför universitetet. Att stimulera detta och förenkla kedjan från idé till produkt, fysisk eller tjänst, är viktigt både för universitetet och samhället utanför, säger han.

I projektet kommer innovationsrådgivarna att matcha ihop innovatörer med passande forskare eller forskarteam, som i sin tur får medel från projektet för att söka en lösning på det dilemma som dykt upp. De kriterier som ställs för att en idé ska vara aktuell är för det första att det ska finnas innovationshöjd, det vill säga att idén ska vara helt ny, och för det andra att man identifierat en ”kunskapslucka”. Dessutom ska förstås forskaren ha potential för att ta fram en lösning. 

Stärker band

– Vi har ett idag ett 20-tal case i vår verksamhet som passar för detta initiativ. Vi ska nu börja se över vilka som har det här behovet, och det kommer nog att ta en stund innan vi hittar match med rätt forskare. Det här är dock inget stöd som forskaren kan ansöka om, utan medlen fördelas efter dialog med idéehavare och den forskare som anses passa, vilket sker på initiativ från oss på Miun Innovation, säger Sven Wadman.

Anders Fällström ser också att projektet kan stärka bandet mellan studier och forskning.
– Det kommer förhoppningsvis att starkare knyta samman våra forskare med våra studenter och ge studenter en ordentlig forskningsanknytning och förståelse för forskning, säger han.

 

Kontaktperson:

Sven Wadman, innovationsrådgivare, Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
010-1428584
sven.wadman@miun.se

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-30