Tolv miljoner kronor till forskning och utveckling i Östersund

Tor 22 sep 2022 08:34

Inom ramen för samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet satsar parterna tolv miljoner kronor på forskning inför 2023.

Gamla bildbanksbilder

− Samarbetet med Östersunds kommun har under många år varit ovärderligt för att flera av våra forskningscentrum har kunnat fortsätta hålla sin höga nivå och utvecklas ytterligare. Våra samverkansavtal skapar nytta utöver de forskningssatsningar som står i centrum och därför ska vi nu diskutera hur samarbetet även framgent bidrar till utveckling i såväl kommun som universitet, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

− Samverkansavtalet och samarbetet med Mittuniversitetet är viktigt för Östersunds kommuns tillväxt. Det har varit spännande att följa den utveckling som skett under de år avtalet funnits. Nya viktiga projekt tillkommer varje år och jag är glad över att intresset för att söka medel ur avtalet ökat när fler ser möjligheter till innovation och utveckling som stärker Östersund, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

För 2023 har följande fördelning beslutats av styrgruppen. Mittuniversitetet och Östersunds kommun finansierar dessa satsningar till hälften vardera:

Nationellt Vintersportcentrum

Inriktning: Elitprestation inom längdåkning och skidskytte, 1 500 000 kr

Sports Tech Research Centre

Inriktning: Uppbyggnad av provkapacitet för val av hållbara materialval i utrustning inom sport och outdoor samt rättvisa tävlingar för sittande längdskidåkare, 1 500 000 kr

Risk and Crisis Research centre

Inriktning: Immersiv simulering: en resurs för ökad riskförståelse och krishantering samt inventering och aktivering av specifika frivilligresurser i Region J/H, 1 500 000 kr

ETOUR

Inriktning: Making the socio-economic impacts of regional events accessible, understandable, and communicable for policymakers, 1 500 000 kr

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd, FUS

Samverkan för bättre arbetslivsanknytning, 800 000 kr

Övriga projekt

Idrottarens hälsa som en grundläggande faktor för prestation, 1 200 000 kr

Aktivt liv - också för barn och unga med funktionsnedsättning, 900 000 kr

Östersund Ski Stadium - International Digital Guide Arena, 650 000 kr

Pathways to social-environmental interface of sustainability: the role of social capital and outdoor events, 1 050 000 kr

Kvalitetssäkring av Östersunds kommuns styrmodell utifrån ett vetenskapligt, hållbart och långsiktigt perspektiv, 600 000 kr

Effektmätning av social upphandling i Östersunds kommun, 600 000 kr

En studie om förutsättningar för återbruk i byggvärdekedjan, 200 000 kr

Bland projekten som får medel märks till exempel satsningen ”Aktivt liv – också för barn och unga med funktionsnedsättning”. Syftet med projektet är att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska öka deltagandet i fysisk aktivitet på skoltid, men också utanför skoltid. Målet är att kunna följa 120 elever med funktionsnedsättning som antingen går i grundskola och gymnasium, eller grundsärskola och gymnasiesärskola. Till projektet kopplas bland annat hälsotester, enkäter, intervjuer och observationer och forskningen leds från Mittuniversitetet. Projektet får 900 000 kronor i stöd ur samverkansavtalet och inleds vid årsskiftet och pågår 1,5 år.

Det senaste samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet omfattade åren 2019-2022 och det avtalet har nu förlängts ytterligare ett år till att gälla även 2023.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Anders Wennerberg, kommundirektör Östersunds kommun, 063-14 37 70


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19