Ons 04 jan 2023 11:22

Det finns inte mycket som rubbar våra cirklar när det gäller turistande. Genom pandemier, krig och ekonomiska kriser så fortsätter vi att lägga våra stadiga sju procent av hushållskassan på resande och turism. Det berättar Robert Pettersson, forskningsledare på ETOUR.

Robert Pettersson

Att vi fortsätter resa och turista genom allehanda olika samhällsstörningar kan kännas oväntat. Det blir dock lättare att förstå om man tittar närmare på begreppet turism. För turism innefattar inte enbart långväga solsemestrar eller dyra skidresor. Nej, att turista innebär helt enkelt att man lämnar sin vardagliga omgivning. Alltså kan även ett besök hos svärmor, om hon bor på annan ort, definieras som turism, menar Robert Pettersson.
– Vi kanske inte reser på samma sätt under sämre tider, men vi reser fortfarande för att besöka släkt och vänner. Över hälften av alla resor, 57 procent, är sådana resor, och de ligger stadigt fortfarande. Det kan ju också bero på ett uppdämt behov efter isoleringen under pandemin. Så svärmor är en turistmagnet, säger han.

Den motståndskraftiga turismen

En lågkonjunktur betraktas som en samhällsstörning, i likhet med pandemier, naturkatastrofer och terrorattentat. Studier visar att tidigare samhällsstörningar har påverkat resandet endast i begränsad omfattning. Det innebär alltså att det även under en lågkonjunktur är något som vi prioriterar högt.
– Som vilken annan konsumtion som helst så hänger naturligtvis turistandet ihop med vilken ekonomi man har, men sak kan man konstatera, och det är att vi är ganska motståndskraftiga när det gäller vårt resande och turistande. Stora undersökningar visar att hushållen ligger stadigt på mellan sex och sju procent, även under lågkonjunkturer. Turistandet är alltså bland det sista som vi vill göra avkall på. Däremot så påverkas vårt resbeteende, det vill säga valet av resmål och hur vi reser, av ekonomi och samhällsstörningar, säger Robert Pettersson.

En stark drivkraft

Behovet av miljöombyte verkar alltså vara en stark drivkraft hos de flesta av oss. Inom turismforskningen har därför en ny syn på turismen börjat ta form. Det handlar inte längre om att stirra sig blind på antal turistnätter och intäkter, utan i allt högre grad lyfts turistandets mjuka värden fram, berättar han.
– En stor snackis inom forskningen är att turismen har en samhällsbärande roll. Till exempel så tittar man på sådant som vad den betyder för folkhälsan och för att locka inflyttare. Den här förskjutningen av betydelse innebär att man nu börjat prata om platsutveckling, istället för som tidigare om turismutveckling och destinationsutveckling. Samma sak som lockar turister lockar nämligen inflyttare, där finns ett intimt samband med en attraktiv livsstil.

Lågkonjunktur skapar nya trender

En trendspaning är att så kallad ”bleisure travel” kommer att öka. Begreppet är en blandning av business travel och leisure travel, och innebär att vi i högre grad har börjat kombinera tjänsteresor med semester, förklarar Robert Pettersson.
– Med en ökad miljömedvetenhet och en snävare hushållsekonomi så stannar vi gärna några extra dygn när vi ändå är iväg på en tjänsteresa. En annan spaning är att fler fritidshus kommer att hyras ut då fler privata stugägare vill dryga ut hushållskassan. Det gör att tidigare så kallade kalla bäddar kommer ut på marknaden, säger han.

Läs fler artiklar på tema ekonomi


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-16