Mittuniversitetet fördjupar och vidgar samarbetet med Svenskt Skidskytte

Tor 12 okt 2023 08:00

Mittuniversitetet, Skidskytteförbundet och Svenskt Skidskytte AB förlänger sitt samarbete till 2026 i ett nytt avtal. I det fördjupade och vidgade samarbetet ligger fokus på forskning, utveckling och prestation.

Skidskytten Stina Nilsson står och skjuter mot tavlan i WC-premiären i Östersund.

– Det pratas mycket om att forskning ska bli praktiknära, men det slutar oftast i ord. Här på NVC har vi ett unikt samarbete för svenskt vidkommande. Vi har personer på plats som jobbar eller har jobbat för Skidskytteförbundet och samtidigt forskar på hög nivå. De kan göra tillämpad och applicerbar forskning som både har akademisk höjd och samtidigt landar väl hos tränare och aktiva, säger Glenn Björklund, centrumledare vid Nationellt vintersportcentrum – NVC.

En nyhet i avtalet är att Torstein Stenersen kommer att förstärka universitetsstudenterna som tränare/samordnare vilket stärker och vidgar möjligheterna för våra elitidrottsstudenter som gör dubbla karriärer. Torstein kommer att främst samverka med Christoffer Eriksson som idag är ansvarig för universitetslaget.

Professor Marko Laaksonen fortsätter sitt arbete som en länk mellan tränarna och forskningen, där han bidrar mycket med analyser av prestation. Andreas Kårström är en del av satsningen på forskarskolan där han är doktorand inbäddad i skidskytteförbundets verksamhet.

– Att ha denna starka koppling till forskning och utveckling är enormt viktigt, vi tror att detta kommer få en större och större betydelse för vår prestationsutveckling. Förstärkningen innebär att vi har möjlighet att bredda stödet till de postgymnasiala studierna som är en viktig och prioriterad fråga för oss, säger Anna Maria Uusitalo, sportchef Svenska Skidskytteförbundet.

Liksom tidigare kommer landslaget använda de olika labbmiljöerna på NVC för tester och träning.

 

Kontakt

Glenn Björklund, centrumledare vid Nationellt vintersportcentrum – NVC
Glenn.Bjorklund@miun.se, 072-581 61 49


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-10-13