Vägen till vetenskap: när forskning blir en serie‑strip

Ons 18 okt 2023 13:34

Med syftet att nå ut med sin forskning till en bredare publik skapade Karin Larsson-Hult, tillsammans med konstnären och den grafiske formgivaren Henric Wallmark, en serie-strip som sammanfattar hennes avhandling ”En skola för alla, eller?”

En brunhårig kvinna håller upp sin avhandling framför en trappa
Karin Larsson-Hult visar upp sin serie-strip.

I en värld där information ständigt konkurrerar om vår uppmärksamhet är det inte alltid enkelt att nå ut, särskilt inte om informationen är av en tyngre karaktär såsom en akademisk avhandling. Tillsammans med konstnären och den grafiske formgivaren Henric Wallmark prövade därför Karin Larsson-Hult en annorlunda metod för att nå ut med sin doktorsavhandling – de skapade nämligen en illustrerad sammanfattning.

- Jag har alltid tänkt att jag vill kunna kommunicera forskning på ett tillgängligt sätt. För några år sedan fick jag höra om en hel avhandling som skrevs i serieform. Jag blev inspirerad av det och tänkte att en illustrerad sammanfattning kanske skulle kunna vara genomförbart för mig, säger Karin Larsson-Hult och fortsätter:

- Jag kontaktade Henric Wallmark och tillsammans skapade vi en illustrerad sammanfattning av min avhandling i form av en serie. Syftet med serien är att kunna nå ut på ett tillgängligt sätt, både som en ingång till min avhandling och för att nå de som inte brukar läsa avhandlingar. Jag vill också gärna använda serien för att kunna diskutera med elever om vad idén om ”en skola för alla” innebär för dom, utifrån vad jag diskuterar i min avhandling.

Positiv respons

Sedan serie-stripen blev färdig har Karin Larsson-Hult fått en hel del positiv uppskattning.

- Det har varit väldigt mycket positiv respons! Det är många som har hört av sig och uppskattar idén och hur lättillgängligt det blir att ta till sig en hel avhandling. Jag tänker att det inte nödvändigtvis behövs nya sätt att kommunicera forskning, men, att det är viktigt att kunna kommunicera forskning tillgängligt. Forskning är till för hela samhället och behöver därför kunna nå breda målgrupper, säger Karin Larsson-Hult.

Här kan du läsa hela Karin Larsson-Hults serie-strip 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-10-18