Gaskeuniversiteete satsar ytterligare fem miljoner på samisk utbildning och forskning

Mån 06 feb 2023 09:52

I samband med samernas nationaldag berättar Mittuniversitetets ledning om ytterligare en satsning på samisk forskning och utbildning. Samtidigt reflekterar man kring den avsiktsförklaring om Mittuniversitetet som ett universitet i Saepmie som antogs för ett år sedan.

Samiska flaggan miun

Sedan 1993 har samernas nationaldag firats över hela Saepmie den sjätte februari. Att det är just den sjätte februari som högtidlighålls beror på att det var den dagen år 1917 som det första samiska landsmötet samlades i Trondheim. En av initiativtagarna var sydsamen Elsa Laula från Tärnaby. Det andra landsmötet hölls året efter och då i Staare (Östersund)!

Vårt universitets båda campusorter är, liksom 23 ytterligare kommuner, så kallade samiska förvaltningskommuner. Det betyder bl. a. att samer har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska. Samer har också rätt att använda sitt språk i kontakter med kommunen och myndigheter i området. Östersund ses dessutom av stora delar av det samiska samhället som ett föredöme i hur man engagerar sig och hanterar samefrågor.

Allt detta och mer därtill gör att Gaskeuniversiteete (Mittuniversitetet), som varande det enda svenska universitetet i sydsamiskt område, har lite extra goda skäl att fira den 6 februari, men också – och än viktigare – mycket goda skäl att genom vår forskning och utbildning vara en del av eller samarbeta med det samiska samhället och då företrädesvis fokuserat på det sydsamiska.

För ett år sedan antog vi en avsiktsförklaring: Mittuniversitetet – ett universitet i Saepmie. Huvudsyftet var att i samarbete med samiska organisationer och kommunala verksamheter identifiera Mittuniversitetets roll i samiskt område och utifrån detta bidra till ökade kunskaper om och för det samiska samhället. När avsiktsförklaringen antogs hade det såklart länge funnits forsknings- och utbildningsverksamhet och den humanvetenskapliga fakulteten hade redan tidigare avsatt medel för detta. Ett ALP-projekt för kompetens- och kursutveckling i samiska frågor har bedrivits och nätverket Båskoes har etablerats.

I samband med avsiktsförklaringen satsade universitetet tre miljoner kronor i syfte att stimulera och uppmuntra till ytterligare forskning kopplad till det samiska samhället över hela lärosätet. Nu är tre projekt igång vilka bl.a. handlar om samiskt inflytande på kommunal nivå, mental hälsa och känsloord i sydsamiska och avkoloniserande vård i praktik och teori.

Under året har förstås också mycket annat med anknytning till det samiska samhället hänt vid vårt universitet. Nya kurser har utvecklats i genusvetenskap, historia och omvårdnad, en lektor med fokus på urfolksstudier har tillsats liksom en doktorand med samisk inriktning. Biblioteket har haft utställning om rasism mot samer och nätverket Båskoes har fortsatt bjuda in till seminarier. Naturligtvis har forsknings- och utbildningsverksamhet också utan stimulansmedel varit mycket aktiv och utanför universitetet har Region Jämtland Härjedalen beslutat om en samisk utvecklingsstrategi.

Nu står så ett nytt samiskt år för tröskeln och i samband med den 6 februari 2023 fortsätter vi att göra satsningar med relevans för Saepmie. Vi avsätter ytterligare fem miljoner kronor bl.a. för en förstudie kring uppbyggnad av ett sydsamiskt språkcentrum i samarbete med Östersunds kommun, för forskning i urfolksstudier, för förstärkt samverkan med samiska organisationer och för samordning av nätverket Båskoes.

Samarbete med, och forskning och utbildning kring, det sydsamiska samhället är för oss en självklarhet och att stimulera det ligger högt upp på vår agenda. Vi uppmärksammar det särskilt idag, den 6 februari, men det pågår naturligtvis under hela året.

Engagemanget är också det en viktig pusselbit i universitetets framtida utveckling och kanske passar det därför bra att avsluta såsom vi började; med Elsa Laula. Elsa började sitt inledningsanförande vid det första samiska landsmötet den där tisdagen för över för över 100 år sedan med orden ”Den nation som inte försöker att följa med i utvecklingen går under.” Det gäller till viss del också ett universitet, dess verksamhet och samarbeten! Inte minst Gaskeuniversiteete!

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
Anna Olofsson, dekan Fakulteten för humanvetenskap


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2023-02-06